Důvodem byly investice, které chce město vložit v rámci vynucených investic na opravách vodovodů a kanalizací do zbylých částí komunikací, s nimiž není počítáno v přidělených dotacích. Celková předpokládaná částka se totiž vyšplhala na zhruba 35 milionů korun. „Původně bychom z rozpočtu města museli dodat 45 milionů korun. První návrh byl ale dělán velkoryse a předpokládal, že veškeré komunikace v ulicích, kde budeme opravovat vodovody a kanalizaci z dotací, projdou zásadní rekonstrukcí,“ uvedl starosta Bohumil Petrášek.

Původní předpoklad totiž počítal s tím, že před položením finálního povrchu by ve vozovce byla vyměněna až čtyřiceticentimetrová vrstva bez ohledu na skutečný stav komunikace. „Upřímně řečeno, nevíme, v jakém stavu jsou. Máme silnice ze šedesátých let, ale i starší. Proto původní cena byla 45 milionů korun. Nakonec jsme řekli, že to je pro rozpočet města letošního a příštího roku neúnosná zátěž, protože jsme schopni uvolnit maximálně 35 milionů korun. A proto jsme ještě jednou provedli přepočet a vyšla nám částka mezi třiceti až pětatřicet miliony korun,“ dodal starosta.

Zastupitelé nakonec schválili vlastní investice související jen s ulicí Nad Stadionem, Žižkova a Sadová v předpokládané výši přibližně 8,5 milionu korun. Celkově by ale Vimperk měl letos do vynucených investic vložit šestnáct milionů korun a dalších dvacet by zatížilo rozpočet roku příštího.

Přes snahu vedení města zastupitelé neschválili starostovi a odboru investic mandát k jednání o dalších investicích pro letošní rok se zhotovitelem, technickém řešení, cenách a lhůtách splatnosti daňových dokladů a faktur s prodlouženou lhůtou splatnosti do poloviny roku 2012. Podle starosty Petráška to ale neznamená, že by se akce neuskutečnily, jen do květnového jednání musí připravit detailnější podklady. „To, co, jsme chtěli, budeme i tak připravovat, abychom už na květnové zastupitelstvo měli přesná čísla. Nestihneme ale to, kde budeme vázáni výběrovým řízením, i tak už bychom měli mít v ruce ceny reálnější,“ dodal starosta