Nad prodejem nebo neprodejem pozemku v Křesánově se dlouho nemohli shodnout vimperští zastupitelé. Firma, která má o pozemek zájem, totiž nabídla za metr čtvereční podstatně nižší cenu, než jakou stanovil soudní odhadce. A právě zmiňovaná cena za metr čtvereční se stala kamenem úrazu.
Zájemce městu za metr čtvereční pozemku nabídl padesát korun, znalec však každý z metrů ocenil na 156 korun.
„Od firmy je to luxusní nabídka,“ tvrdil zastupitel Jaroslav Zámečník. Podle jeho slov totiž firma chce stavět jen na části pozemku, zbytek je pak zemědělskou půdou. Místostarosta Bohumil Petrášek však oponoval tím, že soudní znalec své práci rozumí. „Je to otázka toho, že bylo soudnímu znalci špatně zadáno, že hektary půdy jsou stavební,“ stál si za svým Zámečník. „Zadání bylo podle požadavku firmy,“ oponoval místostarosta. „Měli jste si prohlédnout záměr firmy a zjsitili byste, že nechce půdu využívat jen jako stavební,“ i nadále hájil prodej za nabídnutou cenu Jaroslav Zámečník.
To už se zdálo, že diskuze se dostává do emoční úrovně i starostce Stanislavě Chumanové. „Zástupce firmy požádal o celý pozemek. Nabízejí za něj milion korun, což neodpovídá tomu, jaký je znalecký posudek. Podle něho je cena za pozemek dva miliony sedm set tisíc korun,“ vzala si slovo Chumanová.
Ani to však zastupitele Jaroslava Zámečníka neuklidnilo, když namítal, že za takové peníze tento pozemek nikdo nekoupí. „Firma si sama pozemek vybrala,“ zopakovala starostka.
Její slova doplnil i místostarosta slovy, že usnesení, že nabídku firmy nebudou zastupitelé respektovat, ještě neznamená, že s firmou nebudou dále jednat.
„Cena 156 korun za metr čtvereční je na Vimperk relativně dost. Přimlouval bych se k tomu, aby se vymezil pozemek, na němž chce firma stavět a jednalo se dále,“ vzal si slovo zastupitel Martin Paštika.
Nakonec se zastupitelé jednohlasně rozhodli, že za nabízenou cenu 50 korun za metr firmě pozemek sice neprodají, ale budou s ní dále o jejím záměru jednat.