Ty navrhl na jednání zastupitelů Pavel Dvořák a argumentoval tím, že první usnesení bývalého zastupitelstva se rovněž týkalo změny jednacího řádu. Změny hodlal prosadit ještě před vlastním jednáním, aby už se mohlo řídit novým jednacím řádem. To se ale nakonec nepodařilo prosadit, nicméně na potřebě změn se zastupitelé shodli s tím, že návrh nového jednacího řádu bude připraven do konce ledna příštího roku. Totéž platí i pro jednací řád rady města.

Pavel Dvořák navrhoval změny především v pořizování zvukového záznamu z jednání a rovněž chtěl do jednacího řádu zakotvit ustanovení, podle něhož by součástí veřejně přístupného zápisu ze zasedání bylo u každého usnesení patrné i to, kdo a jak hlasoval. „Jedná se především o body, u nichž není stoprocentní shoda při hlasování, takže by bylo uvedeno jmenovitě hlasování u hlasů proti a zdržel se,“ uvedl Dvořák s tím, že zastupitelé zápis v této podobě dostávají a občané mají právo na stejné informace s vypuštěním údajů, které podléhají zákonu o ochraně osobních dat.

Podle tajemníka městského úřadu Zdeňka Ženíška změnit jednací řád není až takový problém. Ten vidí spíše v technickém řešení hlavně u zvukového záznamu. „Pokud bude zvukový záznam zveřejněn i na webových stránkách města, je třeba ošetřit, aby jeho součástí nebyly také osobní údaje například u projednávaných majetkoprávních záležitostí. Také by to znamenalo, že by se každý, kdo bude hovořit, musel představit, aby bylo jasné, o koho se jedná a samozřejmě také je potřeba mluvit na mikrofon,“ připomněl tajemník jen některá úskalí pořizování zvukového záznamu. Ten se mimochodem z jednání vimperských zastupitelů pořizuje již zhruba rok. Nicméně zatím nebyl nijak využíván. „Pokud bude z jednání pořizován zvukový záznam, musí na to být veřejnost dopředu upozorněna,“ zdůraznil starosta Bohumil Petrášek, který navrhl, aby se jednací řád neměnil jen v dílčích věcech, ale aby byl připomínkován všemi zastupiteli a na základě jejich připomínek pak došlo k jeho celkové revizi a vypracování nového. Jak dále zdůraznil on i zastupitelka Věra Vávrová, s pořízením zvukového záznamu či jmenovitým výsledkem hlasování nemají problém. „Jedna věc je zveřejnit to, kdo a jak hlasoval, ale je třeba vidět fakt, že zastupitelstvo je kolektivní orgán a každý zastupitel by měl respektovat výsledek hlasování,“ dodala Vávrová.