Důvodem vůbec prvního oficiálního setkání v takovém měřítku je vzájemné vyjasnění si možností případné spolupráce.
„Setkání vyplynulo z naší iniciativy. Vzniká to z toho důvodu, že ve Vimperku podniká přibližně třicet až třicet pět firem, které zaměstnávají od deseti lidí výše. Proto jsme se shodli na společné schůzce,“ vysvětlil důvody dnešního setkání starosta Vimperka Pavel Dvořák.
Odpolední přibližně dvouhodinová schůzka by měla být rozdělena do čtyř oblastí. Starosta představí Vimperk z hlediska strategického plánu, jeho možností rozvojových, finančních i případných bonusů pro firmy. Místostarosta Bohumil Petrášek pak seznámí podnikatele a zástupce firem s aktuálními projekty a záměry pro příští rok. Na tajemníkovi městského úřadu Zdeňku Ženíškovi pak bude objasnit podnikatelům fungování městského úřadu včetně nově zavedených datových schránek. „Od podnikatelů chceme, aby se i navzájem poznali. Sice tu mnozí podnikají, ale příležitost se takto setkat nemají, netuší, čím by si mohli vzájemně pomoci. To je jedna věc. Druhá věc je, abychom od nich zjistili, co by potřebovali od města, s čím jim můžeme pomoci a v čem vidí z naší strany překážky pro další rozvoj podnikání,“ vysvětluje starosta.
Město schůzkou navazuje na výsledky nedávno vyhlášeného letošního ročníku ankety Město pro byznys. „Chceme posílit silné a odstranit nebo zmenšit slabé stránky města tak, jak to vyplynulo z ankety. Chceme být pro podnikatele i nadále levným a přístupným městem s nejkvalitnějším prostředím v celé České republice. A to musíme umět prodat podnikatelům, kteří to pak využijí nejen ke svému rozvoji. Podle mne bez silných a bohatých podnikatelů nebude bohaté ani samo město,“ tvrdí jeho starosta Pavel Dvořák.