„Mezi naše priority v současné době mimo jiné patří příprava stavebních parcel pro výstavbu zejména rodinných domků. Tento záměr vychází především ze značného zájmu o zajištění vlastního bydlení v naší obci, což je bezesporu potěšující. V nejbližší době bude proto zadáno zpracování návrhu komplexní projektové studie vhodného zastavění v předmětné zóně. Ta se nachází v klidném místě mezi Vacovem a Přečínem,“ říká starosta obce Miroslav Roučka. Výhodou vybrané lokality je dle jeho slov i dostupnost potřebných inženýrských sítí.
„Skutečností však je, že vybudování veškeré potřebné infrastruktury je záležitost velmi nákladná. Tyto náklady pak do značné míry ovlivňují ceny jednotlivých parcel. Snahou bude zajistit na tuto infrastrukturu i určité dotační prostředky. Ty v tomto roce činily 80 tisíc na rodinný domek. V případě, že zde bude možno zrealizovat kupříkladu dvacet rodinných domů, může obec v kladném případě získat dotaci jeden milion šest set tisíc. Tato částka však potřebné náklady na infrastrukturu (komunikace, kanalizace, vodovod, elektrorozvody) zdaleka nepokryje,“ vysvětlil starosta.
Navíc není samozřejmě jisté, zda vůbec obec tuto dotaci získá. Cílem obce však není na prodeji stavebních pozemků vydělávat, ale alespoň pokrýt vynaložené finanční prostředky. Celkovou situaci na trhu pozemků pro výstavbu v obci zlepší i v současné době již dokončovaná změna číslo 3 územně plánovací dokumentace sídelního útvaru Vacov.
„V rámci této změny byly zařazeny pro výstavbu další pozemky, zejména pak proluky mezi Vacovem a okolními částmi obce. Zařazené pozemky jsou však ve většině případů v majetku soukromých vlastníků. Naším cílem je vytvořit pro život v obci co nejlepší podmínky, které by byly motivací se zde usadit především pro mladé rodiny, a to nejen z naší obce,“ doplnil k plánům obce starosta.