Firma, která se svozem odpadu pro Vacovské a obyvatele z místních částí obce zabývá, předložila vedení obce dodatek ke smlouvě o svozu a likvidaci komunálního odpadu.
„Platba za svoz a uložení komunálního odpadu se skládá ze dvou částek. Jednak paušální ve výši 9520 korun, která zahrnuje pohonné hmoty, mzdy obsluhy a další režijní náklady a pak částky za uložení svezeného odpadu na skládce ve výši 1130 korun za jednu tunu,“ vysvětlil starosta obce Miroslav Roučka.

Více v tištěném vydání v pátek 28. března 2008.