V novém zařízení by mělo vzniknout dvacet bytů, z toho počtu jsou čtyři byty velké.

„V nejbližší době budou nainstalována tepelná čerpadla vzduch–voda pro vytápění tohoto rozsáhlého objektu. Tato navržená ekologicky šetrná technologie umožní ekonomicky výhodné vytápění objektu,“ informoval o nejbližších plánech na stavbě starosta obce Vacov Miroslav Roučka.

Pokud půjdou práce podle plánu a nevyskytnou se neočekávané problémy, měla by být stavba dokončena v květnu příštího roku. „Následovat by měla kolaudace. Předpokladem tak je, že někdy po polovině příštího roku bychom mohli nové zařízení začat obsazovat,“ říká starosta.

Už v projektové žádosti o finanční prostředky, nový domov pro seniory je financován i z dotací, bylo jednou z podmínek, že služby bude v domově pro seniory poskytovat akreditovaný poskytovatel sociálních služeb. Ve Vacově se v tuto chvíli mluví o Farní charitě Vimperk, která působí nejen v místě svého sídla, ale například i na Prachaticku.

„Právě na poskytovateli sociálních služeb bude následně i výběr personálu, který bude v domově pracovat,“ upřesnil starosta k otázce, kdo v novém zařízení najde pracovní příležitosti.