Stavět by se totiž neměla běžná obecní bytovka, ale komerční bytový dům, byť s určitým zapojením obce.
„Záměr to není nový. Vycházeli jsme ze žádostí o bydlení zejména od mladých lidí a rodin. Rozhodli jsme se ale jít tentokrát cestou výstavby pro lidi zajímavější formou do osobního vlastnictví,“ uvedl starosta Vacova Miroslav Roučka. Vedení radnice ve Vacově se proto do výstavby vloží pouze v počáteční fázi. „Snažíme se do určité míry organizovat výstavbu a chceme stavebníkům dát k dispozici zasíťovaný pozemek,“ doplnil starosta Roučka s tím, že zájem obce je zapojit do výstavby především ty, kterým by měly v budoucnu byty patřit. Obec chce proto poskytnout jen pozemek, který před časem koupila, a napojit jej na sítě včetně připojení na dodávku tepla z centrálního zdroje. „Zatím jsme to v zastupitelstvu ještě neprojednávali, ale předpokládám, že se přikloníme k tomu, abychom pozemek prodali za stejnou cenu, za kterou jsme jej koupili. Vycházím z toho, že prioritní je stabilizace mladých rodin,“ podotkl starosta. Nejnověji čeká vedení obce na odpovědi několika firem, které by měly sdělit, za jakých podmínek by do výstavby bytovky šly.