A právě jejich pořádání ve většině případů zaštiťuje vacovská knihovna a samozřejmě její zdejší pracovnice Jana Blatná. „Jak to tak na malých obcích bývá, knihovna i u nás supluje kulturní zařízení. Proto si přijdou na své nejen pravidelní čtenáři, kteří si mohou vybírat zhruba z osmi tisíc svazků tiskovin, mezi nimiž nechybí oblíbené ženské romány, detektivky nebo cestopisy, ale také návštěvníci, jež s oblibou vyhledávají různé výstavy a besedy,“ informovala knihovnice, která upřesňuje, že v již předcházejícím roce byla k vidění třeba velikonoční prodejní výstava, v létě poté pravidelná výstava fotografií. Na podzimní besedě si zase zájemci užili čas strávený se spisovatelem Zdeňkem Janíkem, který představil svou novou knihu Zásloví a podsloví. „Stranou rozhodně nezůstávají ani akce pro děti. Každoročně totiž mohou strávit noc v knihovně, při níž si společně užijeme moc legrace. Kromě různých kvízů, křížovek a soutěží chodíme i na noční procházky,“ mluvila o společném dobrodružství, které několikrát do roka doplňují i knihovnické lekce. Na nich se děti z prvního stupně seznámí s tím, jak to vůbec v knihovně chodí a co všechno v ní jako návštěvníci najdou.
Úspěch knihovna také zaznamenala před několika lety, kdy se její malí i velcí čtenáři zapojili do celostátní soutěže Provázkiáda. „V rámci této celorepublikové akce se hodnotil počet lidí, kteří navštívili knihovnu. Každý dostal zhruba půlmetrový provázek, jež se svazoval s těmi ostatními,“ prozradila dále knihovnice s tím, že ze soutěže si odnesli desáté místo, což je pro ně obrovský úspěch.

Jak už zmínila Jana Blatná, knihovna se podílí na pořádání většiny akcí. Kulturní zpestření v obci se tak nekonají jen v místnosti, která ji byla v budově obecního úřadu vyhrazena, ale i v jiných částech. Organizačně se totiž, vedle dalších institucí a spolků uplatňuje i při pořádání plesů, poutí, setkání harmonikářů nebo akcí pro děti. „Jednou z dalších aktivit je i příprava a následný tisk měsíčníku Vacovský zpravodaj. Dohromady se tak v knihovně dávají například zprávy od obyvatel a spolků, ale i různé pozvánky a přehledy kulturních akcí,“ závěrem ještě doplnila Jana Blatná.