„Zpracovali jsme několik žádostí na dotační programy vyhlášené krajským úřadem,“ informoval starosta Miroslav Roučka.
Obec tak například žádá o peníze na opravu kapličky v Mladíkově nebo autobusové čekárny na Javorníku.