V plánu zde mají vytvoření léčebného ústavu pro mládež ve věku od patnácti do šestadvaceti let se sociálně patologickými sklony. „Zamýšlíme vybudovat v objektech bývalého Domečku léčebný ústav s tím, že by měl celorepublikovou působnost,“ sdělila úvodem generální manažerka sdružení Lucie Hamarová. Podle jejích slov spolupracuje sdružení se složkami integrovaného záchranného systému a s ní se počítá i v případě zamýšleného léčebného ústavu v Hrabicích. Budoucí klienti by zde měli plnou lékařskou odbornou péči a součástí jejich pobytu by byl jasný režim a především pracovní terapie. „Chceme spolupracovat s městem Vimperk, kde je na prvním místě nabídka nových pracovních míst pro obyvatele z regionu od manuálních prací až po specialisty. Projekt bychom chtěli realizovat od ledna příštího roku,“ dodala Hamarová. Jak na jednání zastupitelů zaznělo z úst Lucie Hamarové, má projekt podporu hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly a kraj by se měl podle jejích slov na projektu podílet také finančně. Podle zjištění Deníku se toto tvrzení ale nezakládá na pravdě. „S paní Hamarovou jsem skutečně jednal, ale jasně jsem jí upozornil, že s penězi z kraje nemůže počítat ani na investice, ani na budoucí provoz,“ potvrdil deníku hejtman Jiří Zimola Už samotná prezentace projektu léčebného ústavu pro mládež se sociálně patologickými sklony v Hrabicích se mezi zastupiteli i obyvateli Vimperka setkala s nedůvěrou. Informace byly pouze strohé a nekonkrétní a zástupci Sdružení pro nadaci Gallus Ruber odkazovali na projekt, který chtějí představit veřejnosti v lednu příštího roku. Ani to ale neznělo příliš jistě. Na webových stránkách přitom o projektu léčebného ústavu sdružení informovalo již osmého září letošního roku. Podle informací, které na jednání zastupitelstva podala za sdružení Lucie Hamarová a Milan Zelinka, s rekonstrukcí plánuje sdružení začít v únoru příštího roku a hotovo by mělo být nejdéle za rok a půl. Ale sdružení není v současnosti vlastníkem objektů. „Jednáme s úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, který obdržel náš návrh včetně veškeré dokumentace. Výsledek budeme znát začátkem února. Investice máme zajištěny zčásti z Jihočeského kraje a zčásti ze soukromého sektoru. V tuto chvíli by se mělo jednat o částku kolem čtyřiceti milionů korun,“ informovala v pondělí zastupitele i vimperskou veřejnost generální manažerka Lucie Hamarová. „Důležité je pro nás především veřejné mínění, které je alfou a omegou toho, jak se subjektu podaří sžít v daném prostředí,“ uvedl Milan Zelinka s tím, že chtějí klienty zapojovat do pracovního i společenského života v regionu. Jenomže právě dlouhodobá práce na získání důvěry lidí v regionu nejspíše dostane hned v úvodu povážlivou trhlinu. Podpora Jihočeského kraje tak, jak ji deklarovala Hamarová na pondělním jednání zastupitelů, je totiž spíše zbožným přáním, než realitou. „S paní Hamarovou jsem skutečně jednal. Do té doby jsem o nadaci Gallus Ruber nevěděl. Představila mi projekt a já jsem se jí hned zeptal na postoj vimperské radnice, vlastnická práva k objektům v Hrabicích i způsob financování,“ shrnul setkání s Lucií Hamarovou jihočeský hejtman Jiří Zimola. Ten byl z informace, že by měl on sám poskytnou podporu projektu a Jihočeský kraj pak finanční podíl, značně rozladěn. „Paní Hamarovou jsem upozornil, že nemůže počítat s finančními prostředky Jihočeského kraje na investice a s ohledem na snižující se příspěvky od státu ani na provoz zařízení. Mohou si sice v budoucnu podat žádost o příspěvek, ale o tom bude rozhodovat komise a není jisté, zda budeme podobný grant vůbec vypisovat. Dostalo se mi ujištění, že by zařízení mělo být financováno především z evropských a soukromých zdrojů,“ uvedl dále hejtman. K interpretaci výsledku schůzky, která se uskutečnila 3. listopadu, pak dodal, že ho štve, když někdo zneužívá takového jednání k tomu, aby tvrdil, že slibuje miliony korun a podporu hejtmana. „Na schůzku přišla s tím, že vše je projednáno s vimperským vedením města. V žádném případě bych si nedovolil vyslovit podporu projektu, který ji nemá také v místě, kde se má realizovat,“ zdůraznil Jiří Zimola. „Zástupci sdružení za mnou byli, zevrubně mne o záměru informovali s tím, že to mají předjednáno s hejtmanem a ptali se mne na můj názor. Já jsem je odkázal na nové zastupitelstvo. Nic víc jsme pak nepodnikali ani v radě města, ani v zastupitelstvu,“ potvrdil Deníku bývalý starosta Pavel Dvořák.