„I přesto, že objížďka je dostatečně značena, bezohlednost řidičů nezná mezí. Dopravní značení jsme umístili před začátkem prací, lidé však značky neberou na zřetel a vjíždějí do části rekonstruovaného povrchu komunikace naprosto vědomě,“ popsal včera situaci u železničního přejezdu vedoucí dopravního inspektorátu Okresního ředitelství Policie ČR v Prachaticích Martin Grožaj.

Aby dopravní policie zjistila, zda je dostatečné dopravní značení na objížďce, tedy včetně šipek s popiskem, které informují řidiče o trase objíždky, provedla hlídka prověrku. „Hlídka projela celý úsek objížďky vedené přes Prachatice, Těšovice a Běleč. Vše jsme zdokumentovali pomocí kamery, včetně úseku z Vitějovic směrem do Prachatic,“ popsal Martin Grožaj.

Hlídka dopravní policie na místě funguje hlavně pro motoristy jako informační systém. Tento způsob informovanosti motoristů je podle Martina Grožaje lepší, než dopravní značení.

Pokud by řidiči hrubě porušili pravidla, kdy by ohrozili i práci na komunikaci, budou na místě pokutováni.

Úsekem mají povolený průjezd pouze linkové autobusy. „Práce na silnici je o to náročnější, že se v místě rekonstrukce nacházejí podnikatelské subjekty, přístup řešíme individuálně,“ upřesnil Martin Grožaj, vedoucí dopravního inspektorátu.

Pokud jde o zásobování či řidiče při plnění pracovních úkolů, v tomto případě jim hlídka dopravní policie přístup umožní, ostatní řidiči vozidel musejí pěšky s tím, že možným místem pro zaparkování je parkoviště u bývalého Šumavanu, které obvykle využívají řidiči kamionů.

Komplikace v silničním provozu by měla trvat po dobu zhruba třech dnů.

„Lze očekávat, že jeden a půl dne budou silničáři odstraňovat starý povrch vozovky, dnes by měli začít pokládat nový povrch. I přesto, že s rekonstrukcí komunikace je spojena i oprava železničního přejezdu, dopravní značení informuje řidiče dostatečně, tudíž je zbytečné permanentní hlídkování,“ sdělil Martin Grožaj a dodal, že hlídka dopravní policie bude opět k dispozici v případě, že bezpečnost silničního provozu bude její přítomnost vyžadovat.