Míra nezaměstnanosti opět klesla, činí 3,6%. Meziměsíčně o 0,3%. V evidenci úřadu práce tak bylo celkem 1162 osob, což je o 94 méně než na konci dubna.
„Ve srovnání se stejným měsícem loňského roku mluvíme o úbytku 441 osob,“ říká tiskový mluvčí prachatického úřadu práce Martin Řehka.
V květnu se do evidenci nově zaregistrovalo 231 lidí, což je o 17 více než v dubnu. Evidenci ale na druhou stranu ukončilo 307 uchazečů. „Do nového zaměstnání jich nastoupilo 233, z jiných důvodů, jako je sankční vyřazení, odchod do důchodu nebo nástup na mateřskou dovolenou, pak bylo vyřazeno 74 uchazečů,“ poznamenal Martin Řehka.
V evidenci v květnu převažovaly ženy, kterých bylo zaregistrováno 641, v procentuálním vyjádření se jedná o 55,2% z celkového počtu nezaměstnaných. Evidováno bylo i 299 občanů se zdravotním postižením, což je čtvrtina ze všech nezaměstnaných.
„K poslednímu květnovému dni jsme zároveň registrovali 87 absolventů škol a mladistvích, přičemž mladistvích bylo 28. Je to o 12 méně než v dubnu a zároveň o 48 méně než v loňském květnu,“ vybral ze statistik tiskový mluvčí.
Podporu v nezaměstnanosti poskytoval v květnu úřad práce 454 uchazečům o zaměstnání, tedy 39,1% ze všech evidovaných. Průměrná výše nároku na podporu v nezaměstnanosti byla 4311 korun, což je méně než v dubnu, kdy činila 5213 korun při vyplácení 503 uchazečům.
V květnu pak úřad práce registroval celkem 740 volných pracovních míst, což je také více než v dubnu.