Všechny zmiňované projekty jsou podpořené z fondů Evropské unie a státního rozpočtu ČR a jsou zaměřené na podporu zaměstnanosti a uplatnění cílových skupin na trhu práce. Jen jednou v poslední době prachatický úřad práce věnoval intenzivnější pozornost výběru uchazečů, a to s ohledem na to, že se jednalo o projekt pro občany se zdravotním postižením. „Na základě domluvy s realizátorem projektu jsme byli do projektu tito uchazeči zařezeni,“ poznamenal včera vedoucí oddělení poradenství a zprostředkování práce a zástupce ředitele Jan Dudek. Žádný z projektů zatím nemusel úřad práce odmítnout.
Na hodnocení úspěšnosti projektů je podle jeho slov ještě brzy. „Každopádně, když vezmeme v potaz, že míra nezaměstnanosti je po dubnu letošního roku 3,95% a vloni byla 5,6%, jistý úspěch určitě mají,“ poznamenal.
Úspěšnost jednotlivých projektů však nehodnotí místní úřad práce, ale manažeři jednotlivých fondů, z nichž byla poskytnuta na projekty finanční podpora.
Těm realizátoři předkládají monitorovací zprávy s výsledky svých projektů.