„Jde o částečnou rekonstrukci objektu v centru obce, která by měla v budoucnu sloužit jako zázemí pro různé kulturní, sportovní, tradiční a ekologické akce. K dispozici nebude pouze občanům a spolkům ze Dvorů, ale i sdružením a organizacím z Prachaticka, které mají možnost využití tohoto prostoru v rámci partnerství obcí,“ uvedl starosta obce Stanislav Vojta.