S příchodem jarního počasí se začínají plnit dětská hřiště. Města přitom ještě musejí stihnout vyměnit písek a opravit herní prvky, které byly v minulé sezóně poškozeny.
„V uplynulých několika týdnech jsme všechna hřiště prošli a zaznamenali, co je potřeba opravit. Výměnu písku ale provedeme na všech pískovištích. Je to běžná praxe, tato opatření provádíme vždy na jaře, jakmile to dovolí počasí. Rozbory písku totiž nejsou nejlevnější záležitostí, proto raději písek vždy jednou do roka vyměníme,“ uvedla Jitka Maršálková z Odboru životního prostředí Městského úřadu Vimperk.
Podobná situace je i v ostatních městech regionu. Hygienické limity jsou přitom krajskou hygienickou stanicí kontrolovány pouze na hřištích, jejichž provozovateli jsou dětská zařízení, například mateřské školy. Na volně přístupná hřiště v parcích nebo na sídlištích se vyhláška 135/2004 Sb. stanovující hygienické požadavky venkovních hracích ploch nevztahuje.
V Netolicích už s výměnou písku začali. Podle typu pískoviště se výměna týká buď pouze horních vrstev písku, nebo, jako u mělčích pískovišť, bývá kompletní. „Kvalita písku je rozdílná, záleží na typu pískoviště a na jeho návštěvnosti. Samozřejmě situaci sledujeme, výměnu písku potom provádíme většinou na pokyn městského úřadu,“ vysvětloval Stanislav Machala z Technických služeb Netolice s tím, že výměna písku na jednom pískovišti vyjde zhruba na tisícikorunu. Starý písek je potom používán jako zavážka.
V Prachaticích se na jarní úklid dětských hřišť teprve připravují. „Snažíme se zejména likvidovat stará hřiště, která nesplňují bezpečnostní normy. Nová hřiště vyhovují lépe i z hygienického pohledu, jsou lépe chráněna,“ upozorňovala Ivana Jeřábková z Městského úřadu v Prachaticích.