„Celý program připravil náš učitel Jaroslav Frnoch. Důležité je, aby se děti přiblížily přírodě a naučily se o ní pečovat a chránit ji,“ řekla zástupkyně ředitele Miroslava Kunešová.
V pondělí a v úterý byli žáci sedmých až devátých tříd v lese, který pomáhali čistit. Snášeli větve na hromadu a odpadky vynášeli z lesa. Děti dále například navšíví čističku odpadních vod, úpravnu vody a také uklidí okolí školy. „Žáci osmé třídy budou vyrábět ptačí budky, dále budou děti pracovat na školní zahradě a také je čeká například eko výchova,“ doplnila Miroslava Kunešová. Speciální třída pak bude pomáhat „Královně vyčistit studánku“.