Vedení Borových Lad chce zamezit parkováním přímo u cest tím, že nechá vytvořit úplně nové parkoviště, kde by mohlo parkovat zhruba sto šest motoristů. „Místo, kde plánujeme parkoviště, se nachází u nové zástavby směrem k základní škole,“ řekla starostka Borových Lad Jana Hrazánková.

I když vytvoření nové parkovací plochy si dala obec za úkol příští rok, podnikla již některé kroky, aby byla na jaro dostatečně připravena. „Dá se říci, že v současné době pracujeme na projektu,“ řekla starostka. Tu totiž pověřili zastupitelé podpisem smlouvy o dílo s libereckou společností pro vypracování projektu, na jehož základě by obec dostala stavební povolení. „Cena projektové dokumentace je téměř sto šestnáct tisíc korun,“ informovala o ceně starostka s tím, že obec potřebuje stavební povolení i k žádosti o dotaci z Evropské unie, což je podmínkou žádosti.

Vzhledem k velké investici lze tedy předpokládat, že parkovací místa budou zpoplatněna. Hovořit o tom, za kolik však zde budou moci lidé parkovat, je však prý předčasné.