„Proto jako provozovatel vodohospodářského majetku vítáme iniciativu měst a obcí na umístění speciálních kontejnerů na tuky,“ tvrdí mluvčí českobudějovického ČEVAKu Jitka Kramářová.

Stejně tak trpí ta prachatická v případě, že obyvatelé města potravinářské tuky a oleje vlévají do dřezů či toaletních mís. „Nejvíce se s tímto problémem vodohospodáři potýkají v době svátků, tedy o Vánocích a Velikonocích na místech s velkou hustotou obyvatel, tedy na sídlištích,“ zkonstatovala Jitka Kramářová.

Po ochlazení tuků v kanálech vznikají hrudky, které se postupně nabalují a zachycují další příměsi. Ty ucpávají kanalizační čerpadla, obalují sondy ovládající jejich chod a zastavují je. Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají, vznikají mastné kyseliny, a ty následně zvyšují korozi stěn kanálů a potrubí. „V kanalizaci tuk a olej po smísení s jinými nečistotami vytváří tuhé nánosy, které brání volnému průtoku a musí být proto velmi nákladně odstraňovány. S ještě většími náklady je spojena likvidace tuků, které přitečou na čistírny odpadních vod,“ upřesnil provozní ředitel ČEVAKu Lubor Tomanec.

Kromě problémů v kanalizačních řadech mohou ještě větší komplikace způsobit majitelé objektu sami sobě. „Tuk v odpadu nebo toaletní míse může udělat v kanalizační přípojce špunt a pak je třeba volat specializovanou firmu a odstranění takové závady vyjde draho,“ popsala Jitka Kramářová.
Pokud se tuk dostane až do čistírny odpadních vod, způsobuje vážné poruchy při mechanickém čištění. „Zejména při přívalových deštích v době vypláchnutí kanalizace dochází k ucpání česlí a případně v době nepřítomnosti obsluhy, která provede jejich odstranění, k následnému přetoku odpadní vody do biologické části čistírny. To má za následek zvýšení nákladů na elektrickou energii a chemikálie. Provoz čistírny se proto prodražuje,“ vysvětlila mluvčí.

Tuky se v čistírně odpadních vod likvidují spolu s ostatními plovoucími nečistotami v usazovací nádrži pomocí speciálního stíracího zařízení, které je odvádí do jímky. „Odtud se těží a speciální technikou odváží na skládku,“ uzavřela Jitka Kramářová.