Kus práce

Střední škola Vimperk totiž ve spolupráci s bavorskou Staatliche Berufsschule Waldkirchen připravila trojjazyčný slovník s multimediálním CD pro žáky tesařských, pokrývačských a klempířských oborů.

Hodiny hledání

„Využili jsme podpory grantového programu Sokrates – Comenius a vznikla tak věc, která do té doby byla na našem trhu nedostupná. Přestože se zdálo, že sestavení slovníku bude poměrně jednoduchá záležitost, občas jsme zjistili, že u některého náčiní a nářadí si řemeslníci nedokáží vybavit správný český název a po generace se používá pouze německá zkomolenina. Podobné to bylo v Německu, kde zas mnohdy nacházeli jen speciální bavorské názvy,“ doplnil informace o česko-německo-anglickém slovníku ředitel školy Lubomír Pichler.

Vzhledem k tomu, že vimperská škola to má do sousedních německy mluvících zemí co by kamenem dohodil, rozhodli se zvýšit šance svých absolventů na zahraničních trzích i jiným způsobem.

„Na příští rok připravujeme v kooperaci s německými pedagogy odbornou výuku v němčině. Kromě toho bude část odborné praxe žáků prvních ročníků realizována v Německu, kde má naše škola pro své studenty zajištěny vynikající podmínky,“ nastínil další plány školy její ředitel Lubomír Pichler.