„Za přečin výtržnictví a útoku na veřejného činitele i s ohledem na předchozí trestnou činnost hrozil mladému muži nepodmíněný trest odnětí svobody. Na návrh probační a mediační služby ale soud projednal možnost uložení alternativního trestu domácího vězení,“ potvrdil včera Deníku soudce Jiří Mühlstein.
Mladík tak na základě pravomocného rozsudku stráví v domácím vězení šest měsíců. „Pokud by porušil podmínky stanovené soudem, následoval by náhradní trest v podobě čtyř měsíců odnětí svobody nepodmíněně,“ upozornil Mühlstein s tím, že soud spolu s uloženým trestem uložil mladíkovi i zákaz požívání alkoholu a jiných návykových látek.
„Vzhledem k věku pachatele a závažnosti jednání předem pracovníci probační a mediační služby navrhli tento postup. Největší díl práce odvedla právě probační a mediační služba, která se obrátila i na okresní státní zastupitelství, zda by s tímto trestem souhlasilo. Pachatel by jinak byl ohrožován nepodmíněným trestem. Zároveň s ohledem na věk by mohl nepodmíněný trest působit až příliš tvrdě,“ uvedla k uloženému trestu Hana Švíková z Okresního státního zastupitelství v Prachaticích. „Pro obžalovaného je to veliká šance. Může vedle výkonu pracovat, dokonce si může odpracovat uložený trest obecně prospěšných prací. Vzhledem k jeho věku je zbytečné jej kriminalizovat uložením nepodmíněného trestu,“ domnívá se Švíková.

Domácí vězení není rozhodně žádná slast

Představa, že si místo pobytu ve vězení odpykáte trest v domácím vězení, se sice může jevit jako příjemná, podmínky jsou ale rozhodně hodně tvrdé.
„Trest domácího vězení se může stanovit u přečinů až na dobu dvou let. Současně se stanovuje náhradní trest s tím, že pokud by odsouzený porušil podmínky domácího vězení, následuje uložení náhradního trestu nepodmíněného odnětí svobody. V případě, který jsme řešili, by to znamenalo uložení nepodmíněného trestu odnětí svobody na čtyři měsíce,“ upozornila státní zástupkyně Hana Švíková s tím, že je na obžalovaném, aby ukázal, že je schopen to dodržet.
Osoba, jíž byl trest domácího vězení uložen, se musí od 20 do 5 hodin zdržovat v místě, které udá pro výkon trestu. O víkendech a ve státní svátky se musí zdržovat v tomto místě celodenně. „V tuto chvíli, kdy ještě nemáme k dispozici technické zabezpečení speciálními náramky, může být kontrola zdánlivě problematická, jelikož ji zajišťuje úředník probační a mediační služby. Nicméně lze zapojit i osoby ze širšího okolí, například policisty na příslušném obvodním oddělení. Pokud by byla osoba s uloženým domácím vězením viděna mimo určené místo mimo stanovenou hodinu, bude celá věc znovu řešena,“ upozornila Švíková.
Je také možné, aby soud uložil, že se pachatel ve výkonu trestu domácího vězení musí zdržet konzumace alkoholu a návykových látek, návštěv prostředí nevhodných pro osobu, například herny a podobně. „Navíc, i kdyby mu chyběl do skončení domácího vězení jediný den a porušil by podmínky uložené soudem, přemění se mu domácí vězení v náhradní trest v plné výši,“ zdůraznila Hana Švíková.