„Lidé si opakovaně stěžovali na průjezd vozidel tímto místem. Již jsem tuto situaci projednávala s velitelem Obvodního oddělení Policie České republiky ve Volarech Pavlem Bártíkem,“ informovala volarská starostka Martina Pospíšilová. Pavel Bártík slíbil, že se bude policie tímto problémem zabývat. Po projednání s Celní správou Strakonice se díky jejich vážícímu zařízení bude kontrolovat také přetíženost nákladů kamionové dopravy. V současné době se již kontroluje v prostoru bývalých kasáren. Kontroly provádějí zaměstnanci Celní Policie. Ti budou také kontrolovat oprávnění nákladních vozidel ke stání v prostoru kasáren.