Zastupitelstvo města nevzalo zřetel na to, že:

1. Se jedná o cenný pozemek v centru města a dobrý hospodář prodává přece takovéto „rodinné stříbro“ jen v případě krajní nouze.

2. Že se hypermarkety a supermarkety staví v moderních městech na okraji měst.

3. Že dojde ke zhoršení životního prostředí v centru města z důvodu zvýšeného autoprovozu, zvýšené koncentrace prachu a dalších škodlivých zplodin, zvýšení hluku od rána do noci (samotný provoz hypermarketu, zásobování a zákazníci) a to i o sobotách, nedělích a svátcích.

4. Si velké množství zejména prachatických občanů nepřeje hypermarket v centru města (za 5 dnů se podepsalo pod Petici „NE hypermarketu ve Vodňanské ulici“ 1255 občanů, ke dni rozhodování zastupitelstva asi 1500 občanů, s reálným předpokladem dalších stovek a tisíců podpisů).

5. Že by se, za této situace, mohlo zeptat občanů města, k jakým účelům by si přáli daný volný pozemek využít (třeba formou nenákladné ankety, tak jak to činí např. u poměrně „zásadní“ otázky: Kdy se má promítat v letním kině?).

6. Že v dané lokalitě je dostatek potravinářských obchodů a další zde není potřeba.

7. Že obyvatelé města mají i jiné potřeby, než konzumní, které by mohly být právě na tomto cenném pozemku uspokojeny ( městská zeleň, hřiště, sportoviště, park s plastikami (i dřevěnými) moderních umělců, případně expozicí pod širým nebem vážící se ke Zlaté stezce a na které lze získat i prostředky z fondů EU).

8. Že ne každou volnou plochu ve městě je třeba hned zastavět.

9. Že ke zklidnění dopravy v této lokalitě by došlo realizací plánované přeložky výpadovky na Prahu (cca 3-5 let) i bez kruhové křižovatky, která bude sloužit především zásobování a zákazníkům hypermarketu.

Zastupitelstvo slyšelo na nabídku investora:

1. 1570 Kč za 1 m2 pozemku (cca 10 mil. Kč), tedy krátkozraký příjem do městské pokladny, za nenávratnou ztrátu cenného gruntu.

2. Postavení typizovaného hangáru hypermarketu Tesco bez identity v centru města, tedy trvalém poškození vzhledu a atmosféry centra města, dle rozhodnutí zastupitelů z počátku jedenadvacátého století.

3. Bonusu v podobě zbudování kruhové křižovatky (cca 15 mil. Kč), která nebude potřebná, neboť v krátkém výhledu bude výpadovka na Prahu odkloněna na přeložku.

4. Bonusu v podobě hřiště pro školu (? Kč), které mohlo být vybudováno na prodávaném pozemku, když jeho travnatá plocha byla k tomuto účelu celá léta využívána.

A tak ani nevím, čím tak bohatý investor natolik zaujal naše zastupitele, pravici i levici, že s takovou rychlostí a rozhodností kývli na jeho přání a naléhání.

Asi potřebujeme další příležitost k nevkusnému konzumu přímo v centru města po sedm dní v týdnu.

Co ale vím je, že občanům obecně a prachatickým občanům zvláště, byla tak udělena pěkná lekce ze zastupitelské demokracie.