Zástupci společnosti ale byli dvě hodiny pod palbou otázek nejen zastupitelů, ale i zástupců petičního výboru, Michal Smrčka, jako jeden z nich, by v prostoru raději viděl park, hřiště pro děti či odpočinkový prostor pro obyvatele. „Zlepšíme dopravní situaci i bezpečnost školáků, vytvoříme zhruba dvacet nových pracovních míst,“ vysvětloval zástupce společnosti Zdeněk Vrátný.

Z osmnácti přítomných zastupitelů bylo nakonec patnáct pro prodej. „V původním záměru jsme měli dvanáct podmínek, tyto všechny firma splňuje. Následovalo ale další kolo výběru, v němž jsme už tak tvrdé výběrové podmínky ještě zpřísnili,“ řekl starosta Jan Bauer. Konečný verdikt tak říká, že zastupitelé souhlasí s prodejem více než osmi tisíc čtverečních metrů pozemku za předem stanovenou cenu 1570 korun za metr čtvereční, s tím, že ještě před uzavřením kupní smlouvy nechá společnost vyhotovit na své náklady geometrický plán na zastavěné území, musí být uzavřena smlouva na výstavbu kruhové křižovatky ulic Nemocniční a Vodňanská, která bude včetně projektové dokumentace vybudována na náklady žadatele, a musí být uzavřena smlouva na výstavbu hřiště v Rumpálově ulici podle požadavků školy.