Jedná se o šestipatrový zateplený panelový objekt s vyměněnými plastovými okny a 37 bytovými jednotkami. Tepelná čerpadla jsou umístěna přímo v technickém přízemí domu. „ Tepelné čerpadlo je zařízení na výrobu tepelné energie a pracuje podobně jako chladicí zařízení, ale s opačným cílem. Ve výparníku se speciální náplní je odebíráno teplo z okolního prostředí, v tomto případě ze vzduchu. Kompresor stlačením náplně převádí teplo na vyšší hladinu. Ve výměníku je teplo náplně předáno např. do okruhu topné vody a vrací se zpět do výparníku,“ stručně popsal princip užitého tepelného čerpadla zástupce firmy, která teplo přímo v domě vyrábí a dodává, Milan Harant.
Důvodů, proč se vlastníci k této změně rozhodli, je podle Milana Haranta hned několik. „Privatizace bytového fondu umožňuje vlastníkům rozhodovat o jejich majetku a o dodavatelích služeb a energií. Zaplatili si zateplení domu a snížili spotřebu tepla na zhruba polovinu, ale růst ceny tepla investici znehodnocuje. Cesta z tohoto bludného kruhu vede přes zkušenosti z jiných měst, kde je podobná či horší situace v cenách tepla,“ uvedl Harant.
Pořizovací cena je přibližně dva miliony korun. Investorem a vlastníkem zařízení je dodavatelská firma, která zajišťuje provoz a veškeré služby s tím spojené včetně rozúčtování po jednotlivých bytech. „V podstatě jde pouze o změnu dodavatele tepla, v bytech se nic nemění a vlastníky to nic nestojí. Měření a rozúčtování nákladů na byty zůstává stejné. Cenu tepla pro vytápění i teplou užitkovou vodu jsme stanovili v tomto případě na 630 Kč/GJ včetně DPH, přičemž cena tepla z centrálního zdroje je přibližně o sto korun vyšší, u teplé užitkové vody je rozdíl vyšší přibližně o padesát korun za GJ. Možnost přitápění i v létě při poklesu teplot je samozřejmostí,“ porovnal ceny Milan Harant. Vlastníci bytů v tomto domě se podle něho nemusejí obávat dalšího významného růstu ceny. „Cena je uvedena ve smlouvě o dodávce tepla. Další garancí je konkurenční prostředí, které jsme začali vytvářet, a které v Prachaticích dosud nebylo. Zvýšení ceny tepla z tepelného čerpadla by mohlo způsobit jedině razantní zvýšení ceny elektrické energie, ale to by zvýšilo ceny všeobecně,“ domnívá se Milan Harant.
Vedle ceny tepla a teplé užitkové vody vidí výhodu i v tom, že odběratel se stává nezávislým na dodávkách a růstu cen plynu případně jiného zdroje výroby tepla. „V příštích letech navíc začnou platit pro teplárny přísnější emisní limity, které si vynutí investice do ekologických opatření, a ty se promítnou do cen tepla. My vyrábíme teplo přímo v místě jeho spotřeby, bez spalování, bez emisí, bez dotací a bez závislosti na růstu cen uhlí, plynu, topných olejů či peletek,“ dodal.