Její výši ovlivňuje hned několik faktorů od ceny užitého paliva pro výrobu tepla, přes provozní náklady, rozsáhlost tepelné soustavy, až po neméně důležitý počet odběratelů a množství prodaného tepla.
Prachatičtí mají mezi Jihočechy cenu tepla na pomyslné první příčce. Dodávky služeb od elektrické energie přes vodu až po teplo nutí lidi šetřit. Lze to ale vůbec ještě? Možnosti se totiž rychle vyčerpají, zateplují se domy, mění se okna, dávají se termoregulační ventily, byty se zbytečně nepřetápí. Nicméně nakonec je pro všechny cena tepla vysoká. Je vůbec cesta, jak cenu stlačit dolů?
„Předem bych chtěl říci, že není úplně jednoduché porovnávat cenu tepla, které je vyrobeno z rozdílných zdrojů,“ upozornil ke srovnání cen za teplo napříč bývalými okresními městy i městy na Prachaticku místostarosta Prachatic Martin Malý. „Máme připravenu analýzu stavu v Prachaticích, která byla vyvolána návrhy, zda by se nedalo ušetřit na ceně tepla například výstavbou nové kotelny na jiné médium, než je plyn. Týká se to uhlí, případně štěpky. Výsledky analýzy naznačují, že rekonstrukce kotelny v Klimě na uhlí, případně na štěpku, nebo výstavba nové na tato média, by znamenala tak obrovské náklady, že to není realizovatelné. Výsledkem by bylo, že by se cena tepla nezměnila,“ zdůraznil Malý.
Podle jeho slov by náklady na takovou kotelnu byly od sto padesáti do sto osmdesáti milionů korun, které město Prachatice nemá. "Na výstavbu uhelné kotelny nikdo nedá ani korunu. Se štěpkou je to obdobné, navíc se její cena zvedla, a to několikanásobně od doby, kdy po ní začala být poptávka. Stačí se podívat do Vimperka, kde jede kotelna na štěpku a už jsou zhruba sto korun za jeden gigajoul pod cenou tepla v Prachaticích. I štěpka začne být v budoucnu nedostatkovým zbožím, takže se může stát, že přestane být z hlediska výsledné ceny tepla zajímavá. Takže, uhlí je zcela vyloučené nejen kvůli pořizovacím nákladům, ale i z hlediska následných odpisů, splácení úvěrů a úroků z úvěrů. A to nemluvě o zhoršení kvality ovzduší v Prachatické kotlině," upozornil Malý.
Svou roli v ceně tepla v Prachaticích sehrává i poměrně malý počet odběrných míst a absence velkého odběratele. „Nemáme významného velkého odběratele, jako je tomu například ve Strakonicích. Tam se prodává 1,2 milionu gigajoulů a u nás je to sto třicet tisíc. Počet odběratelů významně ovlivňuje výslednou cenu fixních nákladů, které se rozkládají do výsledné ceny tepla. Prachatice mají omezený výběr zdroje tepla, takže nám nezbývá, než hledat úspory na straně dodavatele. Ať už je to úspora na straně mzdových nákladů, modernizace teplovodní soustavy, instalace turbíny na výrobu elektrické energie z odpadního tepla, nebo úvaha o možnosti instalace solárních panelů na předohřev vody,“ doplnil místostarosta.
Při pohledu na vyúčtování nemají odběratelé takový problém se zaplacením něčeho, co skutečně odeberou. Více jim vadí rozpočítané ztráty v paušálu, které musejí zaplatit bez ohledu na objem odebraného tepla a teplé vody. Ani s tím podle prachatického místostarosty ale nejde nic dělat. "Bohužel, to je ze zákona, který mi nedokážeme změnit, ani obejít. Snažíme se alespoň u městských bytů jít naproti úsporám zateplováním a výměnou oken. Troufnu si říci, že v současnosti je nebo brzy bude vyměněno a zatepleno devadesát procent v městských panelových domech a zbytek by měl být vyměněn v příštím roce. Momentálně se snažíme vyjednávat s dodavateli o ceně za zateplení a výměnu oken tak, abychom na to dosáhli z vlastních zdrojů a za pomoci dotačních titulů," doplnil Malý.
Město hledá i možností jak tlačit na dodavatele plynu. "Dosud se nejsilnější tři dodavatelé, tedy RWE, Pražská plynárenská a E-On ke svým odběratelům chovali až neúměrně tvrdě. Platily a zatím stále platí vysoké pokuty za nedodržení fixního paušálu, ať už ve smyslu nedobrání nebo naopak přečerpání nasmlouvaného množství plynu. Na trhu se objevili noví silní hráči mezi dodavateli plynu, kteří mají možnost rozhýbat stojaté vody v téhle branži. Proto připravujeme nové velké výběrové řízení. Odebraného plynu v Prachaticích máme za zhruba 55 milionů korun. Chceme tedy tlačit na dodavatele v tom smyslu, abychom věděli a případně měli garantovanou cenu plynu nejlépe na celý rok. Dnes sice existoval určitý cenový plán, ale ten byl měněn téměř každý měsíc," podotkl místostarosta.
Pokud se týká možných úspor, dělá se v posledních letech vše, co lze. Mají tedy odběratelé ještě šanci, jak sami ovlivní cenu tepla? „Tady je skutečně dobrá rada drahá,“ říká jednatel městské společnosti Tepelné Hospodářství Vladislav Zoch. „To, že se spoří s teplem, je evidentní. Zateplování objektů a výměna oken je rovněž správný krok a instalace termoregulačních ventilů už je. Na patách domů jsou nainstalovány regulátory diferenčního tlaku. Další rady už skutečně nemám, protože všichni chtějí mít byty vytopené na určitou teplotu a vše je v ceně,“ uvedl Vladislav Zoch. Podle něho je jedinou významnější šancí na ovlivnění ceny tepla nové výběrové řízení na dodavatele plynu. „Na trhu se pohybují operátoři, kteří nabízejí zajímavější ceny, nicméně je nutno přiznat, že i současný dodavatel reaguje. Momentálně jsou na trhu tři velcí hráči RWE, E-On a Pražská teplárenská a bude záležet na nabídnutých podmínkách. Ideálnější se pro nás jeví výpočet ceny na základě průměru z devíti měsíců, což znamená, že v letním období sice cena plynu výrazněji neklesne, ale současně se v zimním období také výrazně nezvýší, což je pro teplárenský provoz ideální stav,“ dodal.

Co bylo do současnosti v rámci tepelného hospodářství provedeno:

1) Zvýšení účinnosti kotlů - rekonstrukce z horkovodních na teplovodní, čímž se zvýšila účinnost nad 92%.
2) Instalace turbíny-jen za 4 měsíce zkušebního provozu přinesla na prodeji el.energie 1,5mil Kč, čímž přímo snižuje náklady provozu.
3) Postupná rekonstrukce teplovodního potrubí a změna její dimenze
4) Snížení fixních nákladů ve společnosti Tepelné hospodářství s.r.o. Za posledních 8 let se snížil počet zaměstnanců z 33 na 23, čímž se snížily mzdové náklady. Tato společnost nikdy nevyplácela dividendy a zadání od jediného vlastníka vždy bylo, držet cenu tepla a teplé vody co nejníže pro odběratele tak aby se nevytvářel zisk.

Největší investice do tepelné soustavy v letošním roce

Rekonstrukce primárního horkovodu Skalka zvětší dimenzi horkovodu o 44 procent – 3 miliony korun
Oprava Pod Hradbami, kompletní výměna předizolovaného potrubí – 600 tisíc

Plánované investice

Oprava zdiva komínu a instalace nerezové vložky – 3 miliony korun
Instalace zakoupeného rezervního kotle o výkonu 12 megawatt. Umožní pokrýt výrobu tepla pro celé město vlastními silami bez nutnosti využít cizí zdroj tepla
KOLIK A KDE PLATÍ LIDÉ ZA TEPLO?
město za teplo
(Kč/GJ)
Prachatice   728,92
Vimperk   653,40
Volary   649
Netolice   709,93
České Budějovice   450,89
Tábor   618,20
Český Krumlov   592,46
Jindřichův Hradec   652
Strakonice   498,52
Písek   468

Cena za GJ je cena kalkulovaná, výsledná se odvíjí od ceny plynu, případně jiného topného média (uhlí, štěpka) a dalších nákladů.