Zájem o pronájem kompletního podniku Tepelné hospodářství má podle slov starosty Prachatic Martina Malého pražská akciová společnost Komterm, která několik podobných firem po republice už provozuje. Město ale podle jeho slov nabídku neiniciovalo. Šlo o aktivitu zájemce. „Nabídku jsme dostali zhruba v polovině dubna. Od té doby o tom jednala několikrát rada i finanční výbor. Nakonec jsme se vzhledem k objemu majetku a vážnosti nabídky v radě rozhodli, že chceme znát názor celého zastupitelstva,“ vysvětlil postup Malý. Doplnil, že k relevantnímu rozhodnutí měli zastupitelé nezávislé znalecké posudky odborníků z oboru teplárenství. „Nechyběly ani rozbory právníků,“ dodal Malý s tím, že právě rozbory zastupitelům řekly, že nabídka není pro město výhodná. Zastupitelé pak jednomyslně radě doporučili, aby Tepelné hospodářství zůstalo i nadále firmou v majetku města Prachatice, jako tomu je dosud. Rada pak toto doporučení přijala a návrh odmítla. „Musím upřesnit, že žádný ze zastupitelů se nezdržel ani nehlasoval proti, odmítnutí bylo jednomyslné,“ řekl včera pro Deník Martin Malý.