Šest jejích akcií vlastní také město Prachatice. „Při jejich koupi měly hodnotu šest set tisíc korun, které také město z rozpočtu na účet společnosti uhradilo,“ upřesnil nedávno zastupitelům prachatický starosta Jan Bauer s tím, že v dozorčí radě společnosti město zastupoval Miroslav Bojanovský.

„Členové dozorčí rady nemají na valnou hromadu přístup,“ zdůvodnil volbu zástupce města na valnou hromadu akciové společnosti starosta Jan Bauer. Právě jeho pak zastupitelé delegovali na valnou hromadu, kde by se mělo rozhodnout o likvidaci dnes již nepotřebné společnosti.

Tatran před pár lety z ligy vypadl, a tak není důvod dále držet akciovou společnost při životě. „Akciovka, která není zcela bez aktiv, by měla zaniknout k 31. prosinci a do poloviny příštího roku by měla být zlikvidována,“ řekl Bauer.

Připustil, že město o vložené peníze nepřijde. Jejich část se na účet města vrátí určitě zpět. „Nejsem však schopen odpovědět na otázku, kolik bude přesná cena na za jednu akci,“ upozornil.

Prachatický fotbal ale se zánikem akciové společnosti ale nezaniká. V současné době hraje zápasy divizní skupiny a provoz bude dále zajišťovat občanské sdružení Fotbalový klub Tatran Prachatice.

Pokud se členové na valné hromadě shodnou na předem připraveném scénáři, měl by konec akciové společnosti zajistit likvidátor. Také s jeho odměnou prachatičtí zastupitelé předem souhlasí, respektive dali starostovi Bauerovi souhlas hlasovat v duchu svého rozhodnutí. Tedy hlasovat pro likvidaci, jmenování likvidátora a výši jeho odměny, ta by měla být padesát tisíc korun.