Přestože policisté musí prověřit možnost, že by na smrti chlapce mohli mít svůj podíl i jeho rodiče, domněnku médií, že by zde mohla být spojitost s určitou formou vegetariánství nebo dokonce sektářství, ale policejní tisková mluvčí Štěpánka Valentová vyloučila.Její slova potvrzuje rovněž starostka Borových Lad, kde rodina žije i ředitelka školy, kterou chlapec navštěvoval. „To, co se uvádí v médiích, je naprostý nesmysl. Rodina rozhodně nepatří mezi vegetariány a už vůbec ne k nějaké sektě. Je to klasická a plně fungující vzorná rodina, která drží pohromadě. Nepřichází do úvahy, že by chlapec byl nějak psychicky nebo fyzicky týraný. Rodiče udělali maximum, aby jeho život byl plnohodnotný,“ obhajuje rodiče starostka Jana Hrazánková. „Byl to náš žák. S ohledem na jeho zdravotní stav měl ale individuální učební plán. Už sám fakt, že chlapec studoval na osmiletém gymnáziu, svědčí o zájmu rodičů. To by v rodinách, kde o děti nepečují, těžko zvládali,“ dodala ředitelka Eva Piherová.

Minulý pátek transportovali záchranáři letecky třináctiletého chlapce ve špatném zdravotním stavu do Fakultní nemocnice Motol, kde v úterý zemřel.Následně se v médiích objevily spekulace, že chlapec zemřel vinou rodičů, kteří mu měli odpírat běžnou stravu. Nic z toho se ovšem nezakládá na pravdě. „Můžeme zcela jednoznačně vyloučit všechny mediální spekulace o tom, že chlapcovi rodiče byli v nějaké sektě nebo že byli vegetariáni. Nic takového se absolutně nezakládá na pravdě,“ zdůraznila jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Valentová.

Podle jejího vyjádření policisté vyslýchali všechny zainteresované osoby a celou záležitost bude Policie ČR překvalifikovávat. Doplnila, že vyšetřovatelé si vyžádali znalecký posudek z oboru soudní pediatrie, ale jeho zpracování může trvat až několik týdnů. Případ byl původně kvalifikován jako těžké ublížení z nedbalosti, trestní stíhání zahájila 15. dubna pražská policie, a to na podnět lékařů Fakultní nemocnice Motol.Právě z motolské nemocnice byla informována nejen policie, ale také odbor sociálních věcí Městského úřadu Vimperk, do jehož působnosti spadá obec Borová Lada, kde rodina žije. „Nám byla celá věc nahlášena v pátek 15. dubna, kdy nás kontaktovali z motolské nemocnice s tím, že k nim byl převezen chlapec v závažném zdravotním stavu, a byli jsme dotazováni, zda dítě vedeme v evidenci,“ potvrdila vedoucí odboru sociálních věcí Jana Korbelová.

Dodala, že se doposud tímto případem její odbor nezabýval. „Žádná instituce, ať už dětský lékař nebo škola či někdo z okolí rodiny nás neinformoval, že by v rodině mělo docházet k zanedbávání péče,“ doplnila s tím, že odbor sociálních věcí byl požádán o prošetření jak motolskou nemocnicí, tak Policií ČR. „Obecně vzato mají instituce oznamovací povinnost. Jde ale o to, jaké má škola nebo ošetřující lékař informace,“ sdělila dále Jana Korbelová. Jak se ukazuje, prvotní impulz k prošetření dala motolská nemocnice. Ta ovšem bližší informace sdělovat nechce. „K tomuto případu nebudeme poskytovat žádné informace.

V obecné rovině mohu říct, že každý lékař, kterému se v takovém případě něco nezdá, je povinen informovat orgány činné v trestním řízení,“ oznámil včera tiskový mluvčí Fakultní nemocnice Motol Jaromír Morávek.Z informací, které se objevily v médiích, je hodně rozhořčena i starostka Borových Lad Jana Hrazánková. „To, co se uvádí v médiích, je naprostý nesmysl. Oni rozhodně vegetariáni nejsou a v žádném případě nebyli členy žádné sekty. Do páté třídy chodil chlapec do naší málotřídky a vždy patřil k těm lepším žákům, účastnil se pravidelně celorepublikových soutěží. Pak začal navštěvovat víceleté gymnázium, ale bohužel mu jeho zdravotní stav neumožňoval chodit normálně do školy,“ uvedla Jana Hrazánková.

Její slova potvrdila také ředitelka Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické ve Vimperku Eva Piherová. „Chlapcovy zdravotní obtíže se objevily již v primě a postupně se jeho stav horšil, takže od sekundy jsme mu s ohledem na jeho zdravotní stav umožnili individuální učební plán. Když mu to zdravotní stav umožnil, chodil normálně do školy, ale poslední rok už to nebylo možné,“ uvedla ředitelka školy s tím, že rodiče syna vozili na přezkoušení. „S rodiči jsme byli v pravidelném kontaktu, takže vím, že zdravotní stav chlapce nebyl dobrý,“ dodala dále Piherová s tím, že z osobních kontaktů vnímá rodiče chlapce jako naprosto normální a pečující, kteří mají o svého syna zájem a starají se o něho. „Podle toho, co od nich vím, si závažnost zdravotního stavu uvědomovali, navštěvovali lékaře a snažili se umožnit synovi dál studovat,“ dodala ředitelka gymnázia.„Rodiče teď prožívají obrovskou lidskou tragédii ze ztráty syna a teď ještě všechno to vyšetřování a články v novinách. Za celou rodinu dám ruku do ohně. Je nechutné, že se tyhle informace vůbec dostaly ven a navíc v takové zkreslené podobě,“ zlobí se Jana Hrazánková.