Zda se hostinec v obci změní na turistické ubytovací a stravovací zařízení, záleží na získání dotace z Evropských fondů.
Rozhlednu a vysílač navštěvují turisté poměrně často, ale možnosti k ubytování pro více osob ve Svaté Maří nejsou. „Rekonstrukcí hostince bychom vytvořili patro k ubytování se šestnácti lůžky, přízemí budovy by sloužilo jako vývařovna. Turisté by nemuseli hledat ubytování jinde a navíc bychom vytvořili tři nová pracovní místa,“ uvedl starosta obce František Scherer.
Aby v obci mohlo zařízení do budoucna vyrůst, bez dotace hostinec v obci předělávat nemohou. Rozpočet na celkovou rekonstrukci je zhruba osm milionů korun. Obec by nebyla schopna uhradit všechny náklady na rekonstrukci zařízení, proto se o dotaci pokoušela před dvěma roky, když byl hotový projekt a stavební povolení.
„Podali jsme projekt do Evropského fondu regionálního rozvoje. Dostali jsme se do třetího kola, ale dále už ne,“ upřesnil František Scherer. Letos na podzim či příští rok zkusí štěstí ve Svaté Maří znovu.
„Podle předběžných informací by měly být dotační tituly na turistiku a cestovní ruch vypsány právě letos na podzim. Pokud to tak bude, o dotaci stoprocentně zažádáme“ dodal František Scherer.