Zastupitelé Vimperku totiž v pondělí schválili návrh obecně závazné vyhlášky, která podobné efekty v zastavěném území města zakazuje. Podle starosty Bohumila Petráška jiná cesta nebyla už možná. Bez výsledku totiž skončila veškerá jednání, která vedl již bývalý starosta a předkladatel návrhu vyhlášky Pavel Dvořák. Radnice nemohla využít ani literu stavebního zákona a oporu nenašla ani u památkářů, a tak byla obecně závazná vyhláška jediným možným řešením v rámci platné legislativy. „Jednání s majitelkou jednoho z podniků, kde toto zařízení funguje, nevedla k dohodě o tom, že by je dobrovolně odstranila. Bylo nám proto doporučeno, řešit to obecně závaznou vyhláškou. Tato zařízení nebyla ze strany města povolena, protože podle stavebního zákona se na instalaci takového zařízení nutnost povolení nevztahuje. Ale ohlas obyvatel na ně je jednoznačně negativní,“ uvedl Pavel Dvořák. Dodržování nové vyhlášky, která od 25. března zakazuje promítání světelných reklam a efektů na oblohu, by měla kontrolovat městská policie. „O platnosti i účinnosti vyhlášky budeme majitele a provozovatele těchto zařízení písemně informovat s tím, že je sice nemusí demontovat, ale nebudou je moci nadále používat,“ doplnil starosta Bohumil Petrášek. Nová obecně závazná vyhláška, která má regulovat promítání světelných reklam a efektů na oblohu ve Vimperku, by měla začít platit již od 25. března. Starosta Vimperku Bohumil Petrášek nevidí problém s jejím praktickým uplatňováním ani s případným vymáháním. „Mám představu, že to bude poměrně jednoduché. Víme, na jakých objektech jsou momentálně funkční zařízení tohoto typu. S jejich majiteli a provozovateli už jsme jednali. Nepopřeli vlastnictví těchto zařízení, takže my je písemně upozorníme, odkdy bude nová vyhláška platná, a že musí zařízení na světelné efekty odpojit a nadále nepoužívat. Pokud by je i potom nadále používali, městská policie podá návrh našemu odboru vnitřních věcí na vyřízení přestupku proti obecně závazné vyhlášce,“ shrnul starosta Petrášek. V případě dohadů, zda bylo zařízení v provozu, či nikoliv, bude městskou policií pořizována datovaná fotodokumentace. Do současnosti byla zařízení na světelné efekty ve Vimperku instalována dvě. Jedno zhruba rok na objektu diskotéky, druhé přibližně od poloviny devadesátých let minulého století na nočním klubu. „Po dohodě s odborem dohledu ministerstva vnitra ve vyhlášce nezakazujeme nikomu vlastnit takové zařízení nebo je odstranit, ale zakazujeme jeho používání,“ vysvětlil starosta. Podle něho, i když zejména na česko polských hranicích některá města omezila veškeré veřejné osvětlení a nasvícení veřejných objektů, aby snížila úroveň světelného znečištění, se Vimperk touto cestou zatím vydat nechce. Přesto hodlá radnice jednat se Správou Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava o úpravě nasvícení vimperského zámku. „I to vytváří na obloze světelný efekt, takže chceme dosáhnout stavu, kdy nasvícení zámku nebude rušit noční oblohu,“ upozornil starosta s tím, že objekty, které má nasvíceno město, minimalizuje světelný smog a nevytváří světelné efekty. Vedení města se rozhodlo řešit provozování světelných reklam a efektů namířených na oblohu nad městem především s ohledem na ochranu životního prostředí. „Světelný smog je rozhodně nepříjemný a další zahušťování světelného znečištění nechceme. Jsme přesvědčeni, že by obyvatelé měli mít možnost nejen se v noci vyspat bez zbytečného zatěžování nadbytečným osvětlením, ale také vidět nad městem hvězdy a ne světelné vzory kroužící po obloze,“ zdůraznil Bohumil Petrášek. Podle místostarostky Jaroslavy Martanové navíc podobné efekty nejsou dobrou vizitkou ani z pohledu návštěvníků, kteří do města míří ve večerních a nočních hodinách. „Rozhodně na mne budou lépe působit nasvícené historické dominanty, než něco, co krouží po obloze a navozuje spíše atmosféru lunaparku, než historického města,“ dodala místostarostka. Pokud by v budoucnu obdrželo město Vimperk nabídku na produkci světelné show, muselo by ji nejspíše odmítnout. „Zatím jsme podobnou nabídku nedostali. Na městských akcích využíváme výhradně ohňostroj, a na ten se nová vyhláška nevztahuje. O laserové show neuvažujeme a nová vyhláška ani neumožňuje udělení výjimky, takže takovou nabídku bychom museli odmítnout,“ doplnil Petrášek. Pokud by došlo až na pokuty za porušení obecně závazné vyhlášky, řídila by se jejich výše přestupkovým zákonem. „Bude záležet i na tom, zda se bude jednat o fyzickou či právnickou osobu. V případě fyzické osoby bude věc řešena podle přestupkového zákona, u fyzické osoby přichází do úvahy sankce vyplývající z jiných zákonů,“ podotkla místostarostka Martanová. „Podle toho, co vím, jednání s provozovateli nebyla jednoduchá a bránili se vypnutí zařízení na světelné efekty. Vyhláška je jediná možnost, v opačném případě budou provozovatelé platit,“ zdůraznil Petrášek. Připustil sice, že není stoprocentně přesvědčen, že s nabytím účinnosti vyhlášky provozovatelé zařízení na světelné efekty okamžitě vypnou. „Je už na nás, abychom je k tomu donutili a vyžadovali dodržování vyhlášky důsledně,“ uvedl Petrášek. Vyhláška se sice zatím vztahuje pouze na zastavěné území města Vimperk, ale vedení radnice nevylučuje možnost rozšíření působnosti i na další území formou dodatků vyhlášky v případě, že by se podobná zařízení objevila na jiných místech.