Předsedou se opětovně stala Jarka Kletečková. Jednání se zúčastnil i místostarosta města Robert Zeman, který přítomným popřál hodně dobrých nápadů a zajímavých aktivit, přátel a pevné zdraví. Vyplňovala se anketa z Fóra Zdravého města. Po zahájení a vystoupení současné předsedkyně SPCCH Jarky Kletečkové za uplynulé období a nezbytných finančních zpráv, se konala volba nového výboru, který byl jednohlasně přijat a odsouhlasen. Jednání se zúčastnilo více než sedmdesát členů, kteří dopředu dostali osobní pozvání nejen na samotné jednání, ale i další akce, tzv. Plán činnosti na rok 2011. Z nejzajímavějších akcí uvádím: relaxační cvičení s Alenou a Janem Hattanovými, plavba lodí z Pasova do Lince, zájezd Pražské zahrady a Průhonice, ale i v červnu posezení s písničkou u Potůčku, členové nebudou chybět ani na letních představeních v Českém Krumlově na otáčivém hledišti. Organizace již dnes připravuje prezentaci na akci Města Prachatice 5 dní pro neziskový sektor v Prachaticích apod. Do programu byl zařazen i sběr dat, vyplňování ověřovací ankety z Fóra Zdravého města (zakroužkování dvou podnětů ze šestnáct možností, či návrh nový na řešení pro vedení města). Odevzdáno bylo šedesát osm vyplněných dotazníků, kde nejvíce právě i členy SPCCH ve městě trápí herny (žádají omezení provozu heren), bezbariérová knihovna (špatný přístup), ale padaly i další podněty jako např.: Digitální info tabule na budově nového (s moderním kabátem) divadla, oprava chodníku v Jánské 1116, chodník ke Štěpánčině parku od SNP či jeho propojení. JAROSLAVA KLETEČKOVÁ SPCCH