Také kvůli ní navštěvují muzeum v těchto dnech desítky zájemců o historii města. Ti mohou kromě výstavy nazvané „Životní pouť svatého Jana Nepomuka Neumanna“ shlédnout také další výstavy, do 26. dubna například „Svět kraslic Lenky Volkové“. Další plánovanou výstavou, která bude k dispozici začátkem června, je „Poslední sbohem renesančního velmože“, mapující život Petra Voka z Rožmberka a vpád Pasovských. Kromě expozic v letošním roce muzeum připravilo pro své návštěvníky také novinku v podobě pravidelných dnů otevřených dveří. Každá poslední neděle v měsíci je tak pro všechny zájemce ve znamení volného vstupu