„Pokud nám fond životního prostředí uhradí v letošním roce fakturu za vrty, do konce roku by mohly být vrty do kotelny zavedeny,“ doplnil starosta obce František Scherer. Samotnou montáž kotelny na tepelná čerpadla nechají Svatomářští až po topné sezoně, protože by se v domově nemohlo tři týdny topit.