„Projekt jsme měli zpracovaný už vloni. Stále však hledáme možnosti, jak získat vhodnou dotaci. Některé dotační tituly byly na zřízení turistického ubytovacího zařízení vypsány, ale s velkou spoluúčastí obce,“ vysvětlil starosta obce František Scherer.

Pro obec je třicet šest procent spoluúčasti neúnosných. Jedná se totiž o investici ve výši osm a půl milionu korun.

„Potřebovali bychom dotací pokrýt alespoň pětaosmdesát procent celkových nákladů podle rozpočtu,“ řekl František Scherer.

Zdaleka se totiž nejedná jen o přestavbu budovy, ale o její demolici a následné vybudování úplně nového objektu. „Starý hostinec chceme zbourat. Ponecháme v něm akorát sál na pořádání různých kulturních akcí,“ doplnil starosta obce. Ve spodním patře budovy by vzniklo nové restaurační zařízení včetně kuchyně. Horní část by pak sloužila k ubytování.

Vedení obce zvažuje, zda by nebylo lepší podat žádost o dotaci z regionálního operačního programu ve dvou etapách. Nejdříve na hrubou stavbu včetně kuchyně, pak na samotné ubytovací zařízení. „Je to však jen návrh, zda jej zastupitelé odsouhlasí, ukáží následující zasedání,“ dodal.