Tentokrát se podnětem mimo jiného stal i dotaz jednoho z místních obyvatel týkající se využití kulturního domu.
„Budou letos v kulturáku plesy, nebo ne,“ zeptal se v diskusi husinecký občan. Podle starosty Husince Roberta Klesnera za to, že kulturní dům nemůže být stoprocentně využíván, a tudíž ani pro plesy, může nejmenovaný zastupitel.
„ Kulturní dům dodnes není zkolaudovaný, což je první podmínka k tomu, aby se tam vůbec něco mohl dělat. Za to, že není zkolaudovaný, já přece nemůžu,“ reagoval zastupitel Jaroslav Neužil, na něhož byla připomínka ke kulturnímu domu mířena nejen na tomto, ale i na jiných jednáních zastupitelstva, pokud se na nich kulturní dům řešil.
Přítomný obyvatel Husince upozornil, že kulturní dům nebyl zkolaudovaný nikdy, přesto se tam konaly diskotéky, plesy a zábavy a nikomu to nevadilo. „A co kdyby se tam něco stalo, když to není zkolaudované, nemůže se to provozovat,“ zdůraznil Neužil.
Podle starosty Roberta Klesnera byly po dostavbě kulturního domu označeny za závady například nevyhovující práh pod dveřmi, nepřišroubované zábradlí a špatná izolace na vodě, tedy, podle jeho slov, podružné záležitosti. „Jenomže v té době to nikdo neřešil a přitom se to mohlo zkolaudovat tak, jako všechny ostatní podobné zařízení. Pak se kulturní dům řadu let provozoval bez excesů a problémů. Najednou se stalo, že si někdo podal žádost o pronájem kulturního domu, pak si podal žádost druhý a v tu chvíli začala anabáze zarazit kulturní dům, protože není zkolaudovaný,“ shrnul starosta Klesner. Aktuálně ale zásadní nedostatek je nevyhovující stav objektu z hlediska dodržení hlukových limitů.
To potvrdila provedená studie. „Předpokládá se, že budova, kde se pořádají hudební produkce, musí být neprozvučná. Už se udělalo měření, nevyšli jsme v subbasové složce, která překročila o čtyři decibely. Je návrh, jak to řešit,“ ubezpečoval starosta. Podle něho jsou možnosti zhruba tři. Jedna počítá s výměnou oken na třívrstvá, druhá se vsazením třímilimetrového plechu a třetí se zazděním oken plnými cihlami. Nejdražší variantu přitom Klesner odhadl na přibližně tři čtvrtě milionu korun.
Takovou částku ovšem Husinečtí ve svém rozpočtu do konce roku rozhodně nenajdou, takže aktuální plesové sezoně v kulturním domě je nejspíše odzvoněno. „Kulturní dům má částečnou kolaudaci, kterou je povolena pizzerie a předčasný provoz s tím, že hudební produkce smí být pouze do dvaadvaceti hodin. Platí do září příštího roku, do té doby se musí provést opatření, která zamezí pronikání hluku ven z budovy,“ uvedl Robert Klesner. Nové zastupitele, kteří usednou k jednání až po volbách tak čeká najít potřebné prostředky a vyřešit situaci, kterou zatím odsouvala všechna dosavadní zastupitelstva.