Pro jeho výstavbu byl jako vhodná lokalita vybrán zhruba hektarový Benýdkov. Netoličtí totiž v současné době řeší nesplnění smluvního závazku na zajištění investora a zahájení výstavby ve smluveném termínu. Ten vyplýval z uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí. „V době krize řetězce zastavily expanzi a investice do dalších marketů hlavně v malých městech, a to se asi mohlo promítnout i v tomto případě, kdy se zřejmě firmě nepodařilo zajistit investora,“ myslí si starosta Oldřich Petrášek. Upřesňuje, že nesplněný závazek nyní vymáhají fakturou. „Neznamená to ale, že by se jednání o stavbě supermarketu zastavila. S případným dalším zájemcem už totiž jednáme,“ dodal.