Šumava – Pro vědeckou sekci budou při schvalování nového návštěvního řádu rozhodující limity stanovené naturovým posuzovatelem. To alespoň tvrdí předseda Vědecké sekce Rady Národního parku Šumava Jakub Hruška.
„Limity stanoví autorizovaný posuzovatel tak, aby splouváním nebyla ohrožena perlorodka říční a makrofyty, protože Teplá Vltava je mimo jiné součást území Natury 2000 právě kvůli výskytu perlorodky,“ uvedl Hruška.
Podle něho je za normálních okolností v takových územích splouvání ze zákona vyloučeno. „Návštěvní řád je naopak nástroj, který v takových územích stanoví podmínky, aby bylo nějaké splouvání možné. Není to tak, že splouvání je povoleno a správa je omezuje, ale splouvání je zakázáno a správa ho naopak částečně povoluje,“ vysvětlil předseda vědecké sekce.
Ta se údajně nebrání umožnění splouvání, ale jen za limitů stanovených autorizovanou osobou. „Pokud vím naturový posuzovatel měl termín předložení posudku do 28. února. Obsah jeho zprávy neznám, ale z toho, co se děje, předpokládám, že to není v souladu s tím, co dohodla správa s obcemi a je to naopak přísnější,“ domnívá se Jakub Hruška. Jestliže se tedy správa na něčem dohodla s obcemi, je podle Hrušky dohoda mimo zákon. „Nerespektuje zákonem nastavené podmínky,“ upozornil.
Jak uvádí dále, vědecká sekce vždy deklarovala, že bude podporovat návštěvní řád respektující naturové posouzení. „Proto jsme upozorňovali, aby se nesvolávala rada s předložením návštěvního řádu bez toho, aby nebylo zřejmé, že bude respektovat naturové posouzení. Ve čtvrtek jsme měli výkonný výbor, kde seděli i zástupci obcí a kde jsme si to asi dvě hodiny vysvětlovali,“ doplnil Jakub Hruška. Kromě toho Rada Národního parku Šumava, která se měla konat v pátek a následně se nekonala, nebyla podle něho svolána v souladu s jednacím řádem, na což má Jakub Hruška posudek z právnické fakulty.
Platnost současného návštěvního řádu končí k 30. dubnu a stále je nebezpečí, že od 1. května nebude nový návštěvní řád. „Pak platí, že je splouvání zakázáno, a s tím by padly i cyklostezky, které jsou rovněž vyhlašovány návštěvním řádem. Také si těžko dovedu představit, že návštěvní řád nebude a tudíž správa bude muset pokutovat třeba cyklisty, kteří do parku vjedou. To měla ale správa připravovat dřív,“ uzavřel Jakub Hruška.