„Prvorepublikový klub československých turistů ve Volyni vlastnil k propagačním účelům poměrně bohatý archív čítající stovky negativů a diapozitivů. Jeho součástí byl i soubor očíslovaných diapozitivů, který získalo v roce 1948 volyňské muzeum. Dalších šedesát let pak tento materiál ležel v depozitáři prakticky bez povšimnutí,“ prozradila původ fotografií Jindřiška Černá z volyňského muzea. Avšak štěstí přeje připraveným. O několik desítek let později se v pozůstalosti Stanislava Laciny, jednoho ze zakladatelů KČT ve Volyni a od roku 1924 jeho předsedy, objevil text přednášky, která poprvé zazněla 2. května 1925 v Praze. Shoda čísel v textu a na diapozitivech pak prozradila, že obrazová i textová část k sobě patří.

„Obě části se spolu sblížily až v roce 2010 při přípravě a realizaci výstavy k historii Klubu československých turistů ve Volyni. Předcházelo tomu však mnoho práce a úsilí. Text přednášky byl ponechán zcela autentický bez výraznějších zásahů do textu. Pro tiskové účely bylo vybráno osmdesát snímků a vedle textu samotné přednášky kniha obsahuje i kapitolu, mapující historii volyňského odboru Klubu československých turistů. Na DVD s přednáškou, kterou namluvil Vilém Udatný, lze nalézt téměř dvě stovky diapozitivů, pro zachování dobové původnosti ponechaných bez větších úprav,“ představila výslednou podobu nového vydavatelského počinu, nazvaného Krásy Šumavy, Jindřiška Černá. Ta zároveň dodala, že tlak veřejnosti na vydání přednášky byl ohromný a nakonec tedy získala i knižní podobu, a to bez pomoci jakýchkoli grantů či veřejných příspěvků.

Jedinečnost fotografií spočívá především ve skutečnosti, že jde většinou o záběry pořízené ředitelem volyňské řemeslnické školy Antonínem Lukeslem při výletech a akcích zdejších turistů a milovníci šumavských historických reálií je mohou spatřit vůbec poprvé. O nic pozadu nezůstal text, který vyniká líbeznou češtinou a strhujícím tempem.

Jestliže kniha i DVD mají po pátku křest za sebou, návštěvníci Kvildy se mohou tímto unikátním svědectvím kochat až do začátku října, a to díky výstavě nainstalované v místním Obecním sále.

Jaroslav Pulkrábek