Šumavským obcím a jejich obyvatelům byly slibovány rozsáhlé změny. Namísto života v totalitě se železnou oponou měl nastat prosperující život se Zelenou střechou Evropy, nový domov s nebývalým rozvojem pracovních míst v oblasti péče o národní park a v cestovním ruchu. Měla nastat obnova drobných šumavských řemesel, ekoturistika, kvalitní péče o životní prostředí. Obyvatelé Šumavy se měli stát partnery v řízení péče o národní park, který je jejich domovem.

Jaká je Šumava po dvaceti letech? Kdysi hluboké lesy se pomalu mění v torza šedých kmenů ne nepodobných ponurému pohřebišti, na které navazují tisíce hektarů pařezových plání. O práci přišli stovky místních obyvatel a dřevo ze šumavských lesů místo toho, aby živilo místní ekonomiku, se po tisíci kamionech exportuje do zahraničí. Pro turisty se zbytečně zavírají stále větší území šumavské přírody a péčí Správy Národního parku Šumava nevznikla ani jedna eko-agro turistická farma. Národní park Šumava se za poslední roky stal prostředím s totalitními praktikami jeho představitelů.

Šumavské obce přivítaly změnu ve vedení Správy Národního parku a právem očekávají také změnu koncepce péče o národní park. Národní park Šumava je národním bohatstvím, které si zasluhuje skutečnou ochranu přírody, nikoliv hazardování s přírodou kamuflované zájmem o ochranu přirozeného vývoje lesa.

Šumavské obce vítají přístup ředitele Správy Národního parku Šumava Stráského a jeho odborného a vědeckého týmu, který svým ochranářským postojem vůči lesům ve vlastnictví státu ochrání i soukromé a obecní majetky, které se nacházejí uvnitř národního parku, anebo na území národního parku navazují.

Nastal čas pro odhalování pravdy. Mediální kampaň minulého vedení Správy parku ubezpečovala veřejnost, že kůrovcová kalamita neexistuje, že je vše pod kontrolou a Národní park Šumava si díky profesionální péči zasluhuje nejvyšší ocenění. V pravidelných tiskových zprávách budeme vydávat informace, které byly až dosud Správou Národního parku Šumava, některými vědci, nevládními organizacemi a občanskými sdruženími zatajovány nebo překrucovány a zkreslovány a veřejná informovanost tak byla cíleně a jednostranně manipulována.

JIŘÍ HŮLKA, JANA HRAZÁNKOVÁ,
ANTONÍN SCHUBERT, J. FASTNER
Svaz obcí Národního parku Šumava