„Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava byla navíc vedena snahou vydat příslušná nařízení jen v případě dohody s příslušnými obcemi a městy v regionu“ říká ředitel správy ing. František Krejčí v reakci na tvrzení hejtmana Jihočeského kraje pana Mgr. Jiřího Zimoly o tom, že region vůbec není přizván k jednáním a není brán ohled na jeho názor.
Rovněž náměstek ředitele Správy ing. Tomáš Hlavatý potvrdil, že orgán ochrany přírody nikterak nepochybil a postupoval podle ustanovení § 78 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny.
Výsledkem projednání s jednotlivými dotčenými obcemi a městy byl, a to nad rámec ustanovení zákona, jejich souhlas s vydáním příslušných nařízení.
Dostát požadavku hejtmana na projednání s krajem jako institucí, která by se měla vyjadřovat k regionálním záležitostem, by bylo možné jen po změně zákona.

JOSEF ZOLLPRIESTER
Správa NP a CHKO Šumava