„Vyjádřil jsem přání určité kontinuity ve spolupráci, která za mých předchůdců doznala určitých pozitivních kroků. Přijel jsem informovat, jaké konkrétní kroky již ministerstvo zrealizovalo, ať už jsou to integrované krajinné plány rozvoje schválené v prosinci Vládou ČR, nebo zpřístupnění speciálního podprogramu Státního fondu životního prostředí, který podporuje obce na území národních parků. Tento program je vyhlášen s účinností od prvního ledna letošního roku za účelem podpory vyváženého rozvoje těchto obcí. Kromě toho jsme se bavili o společné Vizi Šumava 2020. Dnešní diskuse byla věcná. I když víme, že bude potřeba dokument ještě dílčím způsobem upravit, v základních konturách se dohoda už rýsuje,“ uvedl ministr životního prostředí Jan Dusík po čtvrteční schůzce se šumavskými starosty.

Kontinuita s sebou může nést kýženou stabilitu vztahů na Šumavě, alespoň se to domnívá ředitel Správy NP a CHKO Šumava František Krejčí.

Od slov k činům

„Jednání je pro mne osobně signálem, že končí čas řečí a začíná čas činů, práce a konkrétních opatření, které chceme v letošním roce spouštět ve spolupráci se starosty a dalšími partnery v regionu,“ uvedl Krejčí. Podle něho se částečně začalo již v loňském roce, kdy se na podzim podala celá řada žádostí v oblasti ochrany vod na Šumavě o dotace v objemu půl miliardy korun. „Ale to je pouze začátek, který musí pokračovat po celé plánovací období Evropské unie,“ zdůraznil Krejčí. Podle něho je v rámci Šumavy připravena jak Správou, tak také obcemi celá řada projektů, na jejichž podporu ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí ČR i Vláda ČR vytvořily nutné podmínky a teď už je jen třeba začít projekty realizovat. „Týká se to jak obcí, tak i Správy. Z naší strany se jedná například o zoologický program, výstavbu návštěvnických center souvisejících se zoologickým programem, rekonstrukce a opravy současných návštěvnických informačních center, ale také opravy zámku jako mezinárodního environmentálního vzdělávacího centra a doufejme, že i opravy Schwarzenberského plavebního kanálu a snad se dostaneme i k části Vchynicko-Tetovského kanálu v našem vlastnictví. Dále je to projekt Bezpečná Šumava, ať už ve spolupráci s horskou službou nebo v přípravě projektu v oblasti požární ochrany přírody,“ shrnul ředitel Správy s tím, že většina jejích projektů se týká zlepšení komfortu pro návštěvníky národního parku. „Obce na druhou stranu mají většinou projekty zahrnující infrastrukturu životního prostředí, tedy ochranu vod, čistotu ovzduší, koncepce odpadového hospodářství, využití obnovitelných zdrojů a podobně,“ doplnil Krejčí.

Chybí jen mapy

„Společně jsme provedli jakousi inventuru dosavadních událostí. Konstatovali jsme, že problémy se daří věcně řešit. Vize Šumava 2020, která by měla být společným dokumentem samospráv a státní správy na úrovni Šumavy, spěje ke svému závěru, nikoli ke špatnému. Po doplnění jednotlivých technických podkladů, které obce nutně ke svému rozhodnutí potřebují, spějeme k podpisu takovéto dlouhodobé vize,“ vnímá dosavadní vývoj starosta Horní Plané a předseda Svazu obcí Šumava Jiří Hůlka.

Podle něho se o Vizi diskutuje již delší dobu, proto je většina věcí již předjednána. „Před námi jsou sice drobnosti, ale podstatné, které je potřeba ještě doladit. Pak si myslím, že je reálné představit výslednou podobu na přelomu ledna a února,“ doplnil starostka Hůlka s tím, že doplnění mapových podkladů týkajících se devítiprocentního rozšíření bezzásahových území nebylo jediným požadavkem, ale na všem ostatním se už obce se Správou shodly.

Připravovaná dohoda však neřeší konkrétní záležitosti typu lanovky na Hraničník a podobně. „Dohoda nejde do jednotlivých projektů. To se bude týkat například zásad územního rozvoje a dalších dokumentů,“ informoval dále ministr Dusík. „Nejpozději začátkem příštího týdne připraví ministerstvo se Správou konkrétně podle jednotlivých obcí představu o uvažovaném rozšíření bezzásahových ploch, abychom mohli vést bilaterální jednání k tomu, abychom všichni věděli, co je na stole a odsouhlasili si to ještě před finální verzí dohody. Nemáme zájem nic zastírat, je nám jasné, že se jedná o citlivou otázku a chceme se dohodnout,“ potvrdil ministr Dusík.

Jde hlavně o obce

„Byli bychom velmi rádi, pokud by s navrženou vizí souhlasili také zástupci obou krajů. Jestliže se k tomu nebudou schopni z jakéhokoli důvodu přihlásit, i tak je v rámci obecních samospráv pro nás dohoda důležitá,“ domnívá se ministr Jan Dusík.

Vedle současného ministra životního prostředí se jednání účastnil i jeho předchůdce Martin Bursík. „Na dění v národním parku se dívám trochu z jiného pohledu. Přece jen jako zákonodárce mám určitý odstup. Přesto je dobré znát vývoj podrobně, protože se o tom vede debata v parlamentu a vznikla i iniciativa z krajů a obcí. Nicméně vývoj vnímám pozitivně,“ hodnotil Bursík, který navíc ocenil práci současného ministra životního prostředí. „Musím uznat, že to, co dotáhl do konce ministr Dusík, je husarský kousek. V pozici, kterou jsem měl já ve vládě s relativně silným postavením, jsem měl pochyby, zda se podaří prosadit, aby byly u operačních programů obce na územní národního parku zvýhodněny deseti body navíc. Podařilo se mu to, dejme tomu i tím, že využil příležitost danou úřednickou vládou, a to je veliké plus,“ dodal Bursík.

Účast obcí při formování budoucího vývoje na Šumavě je podle něho klíčová. Současně připustil, že pokud jde o účast krajů, byla by dobrá, ale zase by ji nepřeceňoval. „Víme, jak se věci mají a že tam politika hraje větší roli. Nicméně z pohledu národního parku je podstatné zajistit a dotáhnout do konce dohodu s obcemi národního parku,“ dodal k jednání bývalý ministr Martin Bursík.