Emil prostřednictvím sportu pomáhá najít dětem radost z pohybu a podporuje tak jejich chuť k životu. Nejtalentovanější a nejvytrvalejší děti se pak mohou stát našimi vrcholovými sportovci a reprezentovat Českou republiku na paralympijských a deaflympijských hrách.

Za období 2003-2006 rozdělila správní rada získané finanční prostředky ve výši 12 500 000 korun.

Díky dlouhodobé podpoře se EMILOVI mimo jiné podařilo zakoupit již dvanáct mikrobusů, které dopravují děti na sportoviště a závody.

V letošním roce dárci přispěli k dnešnímu dni částkou 1 790 046 korun.

„Prostředky jsou použity bezezbytku do jednotlivých sportovních jednot a klubů,“ říká František Janouch, výkonný předseda Českého paralympijského výboru a člen Správní rady Emila.

Většinu příspěvků věnovali Emilovi spoluobčané v celostátní veřejné sbírce „Svátek s EMILEM“, která se uskutečnila pod záštitou hejtmanů krajů České republiky.

Do sbírky se zapojilo 3300 studentů ze 187 středních škol z celé republiky, jejichž studenti bez nároku na odměnu prodávali v ulicích měst a obcí odznaky a plyšové přívěsky EMILA.

Tři nejúspěšnější dvojice studentů byly odměněny dárkovými certifikáty na autobusové jízdenky na cestu po Evropě a dalšími cenami.

Mezi třemi neúspěšnějšími dvojicemi jsou i studentky Netolického středního odborného učiliště, a to dvojice Markéta Dvořáková a Lucie Švaříčková.

V únoru rozhodne Správní rada o rozdělení finančních prostředků získaných za rok 2007.

Veřejná sbírka Svátek s Emilem proběhne také v příštím roce, a to 22. dubna 2008.

Studenti budou opět na území celé České republiky prodávat odznaky Emila a pomáhat tak.