Ti ve třech skupinách vykonávali náslechové praxe v různě tématicky zaměřených hodinách. Jejich náslechovou náplní byl zdravý životní styl, životní prostředí, prostě vše, co se týká výchovy ke zdraví. Prošli si jak 1., tak i 2. stupněm. Dozvěděli se a na vlastní oči viděli, jak pracujeme s dětmi a jaké různé metody výuky využívame. S dětmi barvami vyjadřovali své pocity, vymýšleli zdravý jídelníček, nahlédli do tajů jógy, dozvěděli se něco o svalech a o začlenění environmentální výchovy do výuky.

Všichni vyučující, kteří byli do práce se studenty zapojeni, vykonávali svoji práci s náležitými zkušenostmi a přesvědčením, že jak naše děti, tak i studenti si odnášejí z hodin nové poznatky a vědomosti. Velkou odměnou jim byl zájem a poděkování od všech studentů pedagogické fakulty.

Náslechové praxe byly prvními vlaštovkami v další spolupráci s Jihočeskou univerzitou. Již nyní se těšíme na další výměnu informací.