„Místo bylo i dříve využíváno pro odložení odpadních materiálů, status sběrného dvora ale nemělo. Proto jsme se ho rozhodli upravit podle daných vyhlášek a na podzim se oficiálně otevřel. Možnost odložit odpad tak vedle obyvatel získaly i zdejší firmy, které za něj zaplatí podle ceníku,“ informoval starosta Karel Matějka s tím, že obyvatelé s prokázaným trvalým pobytem v městysi a vlastníci rekreačních objektů na tomto území mohou odpad odkládat zdarma. Podmínkou je poté zaplacený poplatek za odpad, který určuje obecně závazná vyhláška. Připlatí si v případě, že odpad bude nad rámec stanoveného množství. To se třeba týká i odběru pneumatik a velkoobjemového odpadu. „Nový sběrný dvůr mohou obyvatelé využívat každé pondělí od devíti do jedenácti hodin, středu od čtyř do šesti hodin odpoledne a v pátek. V tento den bude otevřený od dvanácté do čtrnácté hodiny,“ upřesnil. K třídění odpadního materiálu mají Strunkovičtí dále k dispozici i kontejnery na plast a sklo, které jsou rozmístěny ve Strunkovicích a v neposlední řadě i okolních osadách. I nadále ale budou muset na vlastní náklady likvidovat stavební materiál.