Vedle drobnějších prodejců nabízejí stromky především pracovníci Lesů ČR, Lesního závodu Boubín, nebo Městských lesů Prachatice. Zatímco městské lesy nabízejí stromky převážně přímo z lesního porostu, v menší míře pak z plantáže, Lesy ČR mají stromky z Lesní školky Budkov a jen malá část, hlavně smrčků, je z lesa.
„Pokud se týká nabízeného sortimentu, nejvíce je jedle kavkazské, méně pak borovice a smrku ztepilého,“ shrnul vedoucí lesní školky Budkov Vladimír Novotný. Podle jeho slov je zájem hlavně o jedli. „Většina dodávek je pro velkoodběratele. Velká část kolem tisícovky stromků putovala do Prahy a také do Polska, větší množství pak odebrali prodejci do Českých Budějovic,“ doplnil Novotný s tím, že plnit nasmlouvané dodávky stíhají.
Pracovníci Lesů ČR prodávají vánoční stromky jak v Prachaticích v budově polesí na Lázních svaté Markéty, tak ve Vimperku v sídle Lesního závodu Boubín. „V Prachaticích prodáváme stromky již od pondělí, a to až do soboty. Přes týden v době od 9 do 12 hodin a od 14 do 16.30 hodin, v sobotu pak od 9 do 12 hodin,“ uvedl Pavel Řezník z prachatického polesí. V nabídce jsou ⋌smrk ztepilý, borovice lesní i černá a všechny druhy jedle v cenách podle výšky.
Městské lesy Prachatice nabízejí stromky na Velkém náměstí do pátku od osmi do 16, o víkendu od 9 do 15 hodinou a v pondělí od 8 do 16 hodin.

Ceny vánočních stromků:

Lesy ČR
smrk ztepilý od 100 Kč
borovice od 100 Kč
jedle od 200 Kč

Městské lesy Prachatice
smrk ztepilý 70 až 110 Kč
borovice lesní 150 až 170 Kč
jedle obrovská 320 až 370 Kč
jedle bělokorá 200 až 250 Kč