„Požádali jsme o dotaci na rozšíření kanalizačního sběrače. Ten stávající v současné době není ve vyhovujícím stavu,“ řekl starosta Jaroslav Pubal a upřesnil, že na realizaci počítají přibližně s deseti miliony korun.

Dotace ale neuhradí všechny náklady, které s rozšířením sběrače budou spojeny, a tak obec musí uvolnit ze svého rozpočtu zhruba dva miliony korun. Podle slov Jaroslava Pubala prošla po výběrovém řízení firma ze Strakonic, která rekonstrukci provede. „Rozšíření sběrače bude hotové do konce tohoto roku,“ dokončil starosta.