V podmínkách výběrového řízení na nového strážníka ale chybí vypracování a předložení koncepce směřování vimperské městské policie. Pro starostu Bohumila Petráška jsou ovšem důležitější než koncepce spíše dobré předpoklady pro zvládnutí organizace a schopnost řídit městskou policii jako jeden tým. Absence tohoto byla totiž hlavním důvodem pro odvolání bývalého vrchního strážníka Pavla Duba z funkce začátkem května letošního roku.
Předložení koncepce se ale starosta Petrášek nebrání. „Předpokládáme, že na základě počtu přihlášených uchazečů si k podrobnějšímu pohovoru vybereme jen některé a od nich pak budeme chtít předložení koncepce práce městské policie s využitím možností daných zákonem. V tuto chvíli je podle mne zbytečné, aby v první fázi předkládali tuto koncepci všichni uchazeči, i když to tak nakonec může dopadnout,“ připustil starosta.

Fakt, že koncepci bude chtít výběrová komise teprve u vybraných uchazečů, podle starosty nepřinese výraznější zdržení při hledání nejvhodnějšího adepta na šéfa městské policie. „Podle mne to zase takové zdržení nepřinese. Domnívám se, že každý, kdo má zájem dělat vrchního strážníka, by měl mít jasno. Navíc, v prvních čtrnácti dnech budu ještě mimo úřad, takže první pohovory s uchazeči bychom stejně udělali zhruba v polovině července. Takové zdržení bude spíše v řádu dnů, maximálně týdnů,“ ubezpečuje Petrášek. Jiná situace by ovšem nastala, pokud by byl vybrán uchazeč, který by teprve musel získat potřebnou kvalifikaci strážníka. „V takovém případě by nastoupil do funkce čekatele, musel by složit zkoušky a teprve potom by mohl vykonávat funkci vrchního strážníka. To by pak bylo podstatně delší zdržení v řádu měsíců,“ připustil starosta.

Ačkoliv by o jménu nového vrchního strážníka mohlo být v lepším případě rozhodnuto již k prvnímu srpnu, neznamená to ještě, že k tomuto datu bude moci začít vykonávat tuto funkci. Kromě možných výše zmíněných komplikací totiž právo jmenovat vrchního strážníka do funkce, stejně jako jej odvolat, má výhradně ze zákona zastupitelstvo města. „Nového vrchního strážníka musíme mít vybraného nejpozději do prvního zasedání zastupitelů po prázdninách tak, abychom stihli připravit všechny podklady pro rozhodování v určeném termínu,“ uzavřel Petrášek.