Ti do 31. července, pokud chtěli měřit rychlost vozidel, museli měřený úsek viditelně označit přenosným dopravním značením. A protože cedule bylo příliš komplikované převážet a v konečném důsledku pak měření postrádalo svůj smysl, prakticky všechny městské policie od této činnosti ustoupily krátce po té, co jim po několika měsících zákonodárci tuto možnost výrazně zkomplikovali. Strážníci Městské policie ve Vimperku už byli na znovuobnovení měření ve městě připraveni od minulého týdne. „Po dohodě s dopravní policií máme schváleny vytipované lokality, na kterých budou naši strážníci měřit rychlost. Už máme zpět i radar, který musel projít povinnou kalibrací, takže můžeme začít prakticky okamžitě,“ potvrdil starosta Vimperku Bohumil Petrášek. Přesná místa, kde by se strážníci s radarem mohli objevit, sice neprozradil, ale je více než jisté, že k nim patří především obchvatová komunikace Pasovská, ulice Sušická, ale také Pivovarská, kde si podle starosty řidiči s rychlostí příliš hlavu nelámou. „Občané kritizují to, že kázeň řidičů ve městě co se týká rychlosti po té, kdy naši strážníci přestali měřit rychlost, výrazně poklesla,“ dodal Petrášek. Klidnější mohou být řidiči v Prachaticích. Zdejší městská policie totiž nemá zkalibrovaný radar, takže rychlost zatím měřit nemůže. Zatímco ve Vimperku už mohou strážníci městské policie s radarem na měření rychlosti vyrazit do terénu prakticky hned, v Prachaticích podobné zařízení zůstane ležet na služebně. Důvod je jednoduchý, chybí totiž povinná kalibrace. „Radar musí každý rok projít metrologickou zkouškou, kterou naše zařízení pro letošek zatím nemá,“ potvrdil ředitel Městské policie v Prachaticích Ivo Novotný. Právě kvůli původní legislativní úpravě, která výrazně komplikovala využití radarů pro městskou policii, a dlouhodobé nechuti zákonodárců ji i přes kritické připomínky starostů měst změnit, nikdo nepočítal, že by v letošním roce k nějakým úpravám v zákoně došlo. „Za kalibraci musíme platit kolem třiceti tisíc korun, a ty v rozpočtu pro letošní rok městská policie nemá. Rozpočet se schvaloval v loňském roce, kdy byla situace s měřením rychlosti městskou policií zcela odlišná. I proto jsme tuto částku nepožadovali,“ vysvětlil Novotný. Řidiči by se ale neměli radovat předčasně. Ředitel prachatické městské policie počítá s tím, že o prostředky na kalibraci požádá nejpozději v rozpočtu na příští rok. Nasazení radaru městské policie do terénu ale mohou urychlit radní města, pokud by uvolnili potřebnou částku dříve. Podle starosty Prachatic Martina Malého tuto variantu na radě rozhodně projednají, není to však něco, co by patřilo k jednoznačným prioritám. „Na radě se o tom určitě budeme bavit a rozhodneme, zda je potřeba uvolnit prostředky ještě letos, nebo s tím počkáme až na příští rok. Rozhodně se nejedná o něco, na čem by závisel chod města,“ zdůraznil Martin Malý. Upozornil i na fakt, že měření rychlosti je především v kompetenci Policie ČR. „Ani současné, ale ani minulá vedení prachatické radnice nekladla důraz na to, aby naše městská policie měřila rychlost a suplovala tím činnost Policie ČR. Spíše se snažíme vycházet policii vstříc ve chvíli, kdy nás o to požádá. Vytipovali jsme sice v minulosti kritická místa, na kterých podle upozornění občanů nebyly dodržovány rychlostní limity, ale spíše na ně umísťujeme informativní přenosný měřič rychlosti, který podle mého názoru mají větší psychologický efekt na řidiče,“ domnívá se prachatický starosta. Měření rychlosti by tak podle něho mělo měření rychlosti městskou policií zůstat okrajovou náplní její činnosti. „Sloužit může i nadále pro dopravně preventivní akce, které městská policie v minulosti pro veřejnost uspořádala. Například může zájemcům otestovat pomocí radaru, jak přesný je jejich tachometr. Ale městská policie by měla být především nápomocna občanů při řešení závažnějších problémů dvacet čtyři hodin denně. Navíc jedna hlídka na celé město a spádovou oblast osad má při službě dost jiné práce, než aby hodiny měřila rychlost a vybírala pokuty, pro to městská policie opravdu primárně zřízena nebyla,“ dodal Martin Malý.