V pondělí se jím po loňské listopadové rezignaci Františka Krejčího stal dlouholetý předseda rady parku Jan Stráský.
Jak uvedl ministr životního prostředí Tomáš Chalupa, má být Stráský krizovým ředitelem s jasně vymezenými úkoly a časově omezeným mandátem na osmnáct měsíců. Jmenování Stráského vítají především šumavské obce, které v něm vidí naději pro lepší komunikaci a především v prosazování zájmů rozvoje regionu. Skeptičtější jsou na druhé straně zastánci ochrany přírody. Podle jednoho z bývalých ředitelů Aloise Pavlíčka, který byl pro změnu obcemi vnímán více jako zastánce ochránců přírody, na hodnocení toho, zda byl Stráský to nejlepší řešení, je ještě brzy. Připustil však, že jeho osoba je sporná, pokud jde o Stráského vnímání národního parku zejména v mezinárodním kontextu.
Možná kámen úrazu vidí Pavlíčko v otázce řešení kůrovcové kalamity. Ta je přitom stěžejním úkolem, který Jan Stráský od ministra dostal. „Podle mé velmi syrové představy by mohla během dvou měsíců být vytvořena představa, jak zabránit dalšímu šíření kůrovcové kalamity. Ještě jednodušeji řečeno, je to návrat k lesnickému řešení sanace kůrovce na vymezeném území na určitou dobu. Pak bude možné se vrátit k ochranářskému způsobu řešení kůrovce,“ uvedl mimo jiného k hlavnímu úkolu nový ředitel Správy NP Šumava Jan Stráský.

Ředitelé Správy NP Šumava
1991 – Milan Skolek (poběřen řízením)
1991 – 1993 Jiří Kec
1993 – 1994 Miroslav Filip
1994 – 2003 Ivan Žlábek
2004 – 2007 Alois Pavlíčko
2007 – 2010 František Krejčí
2010 – 2011 Zdenka Šartnerová (pověřena řízením)
14. 2. 2011 Jan Stráský